Bedre kommuneøkonomi nå enn under de rødgrønne

Arbeiderpartiets Stein Erik Lauås forsøker seg i et leserinnlegg på å svartmale kommuneøkonomien. Her er han på så tynn is at han burde latt dette ligge. Han påstår at regjeringen sørger for at flere av Østfolds kommuner har kommet ut i minus på sine budsjetter for 2017. Hva han mener med dette er for meg uklart. Det er vel regnskapene det eventuelt er interessant å se på?

I fire av de fem siste årene har Kommune-Norge hatt driftsoverskudd på minst 10 milliarder i året. Alle de negative spådommene har Høyre gjort til skamme. Regjeringen sørger for en kommuneøkonomi som gir lokalpolitikerne gode rammer til å gi innbyggerne gode tjenester. Ser vi på 2016-tallene for noen av Østfoldbyene ser vi at Fredrikstad fikk et overskudd på 150 millioner, Moss 91 millioner og Sarpsborg 122 millioner. Tilsvarende gode tall kan legges frem for de fleste ava kommunene våre.

La oss se på hva Ap selv bidro med sist de satt i regjering. Da har de ikke mye å skryte av, og ikke noen stor troverdighet i forhold til løftene AP kommer med nå. Kommunenes inntekter har årlig økt fra 1,5 % under de rødgrønne i perioden 2009-2013 til 2,3 % under Høyre/FrP-regjeringen i perioden 2013-2016. Vi må tilbake til 90-tallet for å finne like god kommuneøkonomi som for 2015 og 2016.

Denne uken har Dagens Næringsliv bekreftet at veksten i år og i 2018 er sterkere enn hva regjeringen selv anslo i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen i mai. Det gjør at fremtidsbildet også ser positivt ut. Skatteinntektene til kommunene for 2017 ser ut til å bli fire milliarder høyere enn anslaget i vår. Det er cirka like høyt som de frie inntektene pleier å øke.

Vi vet at Ap ville hatt et skattenivå som ligger rundt 20 milliarder høyere enn dagens regjering. Hvilke konsekvenser dette ville hatt for næringslivet, arbeidsplassene og skatteinngangen er det ingen som vet i dag. Men det er ganske åpenbart at sysselsettingsutviklingen og resultatene av oljepris-krisen ville slått negativt ut med deres politikk. Det ville igjen medført til at partiet ville hatt færre kroner til fordeling ute i kommunene. Nå vet vi at vårt reduserte skattenivå totalt sett har gitt flere skattekroner i statskassen til fordeling.

Det manglet ikke på frykt og skremsler før regjeringsskiftet i 2013. Fasiten er nå at kommuneøkonomien er bedre under denne regjeringen enn under den rødgrønne.

Kommunene er grunnsteinen i velferdssamfunnet vårt. En god og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunene skal ha mulighet til å gi gode velferdstjenester og skape levende lokalsamfunn i hele landet. Kommunene har ansvar for mange av de tjenestene vi alle bruker, som helsestasjon, barnehage, skole og legevakt. Men også spesielle tjenester for noen av våre mest sårbare innbyggere, som barnevern, psykisk helsevern og demente. Norske kommuner kan nå levere enda bedre tjenester over hele landet.

Den elendighetsbeskrivelsen Ap og resten av opposisjonen bedriver står rett og slett ikke til troende. De har åpenbart glemt ordførerprotestene over stramme kommunebudsjetter da de selv styrte.