Colombia! Hvorfor er statsministeren der?!

Norge skal bidra til fred og utvikling. Å hjelpe folk og myndigheter der utfordringene er, er også godt for Østfold og Norge. De senere årene har med all tydelighet vist at konflikter internasjonalt påvirker tilstrømming av flyktninger til Norge.

Erna Solberg er den første norske statsministeren på offisielt besøk i Colombia. Solberg og Colombias president Juan Manuel Santos har møtt hverandre en rekke ganger før, sist gang på FNs generalforsamling i fjor høst. Fredsprosessen i landet blir et sentralt tema.

 

Fredsprosessen for Colombia er ikke i mål. Over fem millioner colombianere som er avhengig av nødhjelp. Krisen i nabolandet Venezuela gir ringvirkninger i hele regionen, og tusenvis krysser grensen over til Colombia daglig på søken etter medisiner og mat.

 

De internasjonale bidragene til Colombia i årene som kommer, vil være en viktig investering i fred. Norge, gjennom vår lange erfaring med fredsprosesser, vet så altfor godt at årene etter en avtale er signert er avgjørende for om freden får fotfeste.

 

Norge må bidra til å følge fredsprosessen helt i mål. Det vil kunne gi colombianske barn trygghet og muligheter deres foreldre aldri fikk.

 

Statsministeren har takket president Santos for hans personlige engasjement for fred i Colombia. Og hun har understreket at Norge fortsatt vil være en aktiv støttespiller for gjennomføringen av fredsavtalen med FARC og som tilrettelegger for fredsprosessen mellom den colombianske regjeringen og ELN-geriljaen, uavhengig av hvem som vinner presidentvalget i år.

 

4,9 millioner mennesker er fremdeles avhengige av humanitær hjelp, og 138,000 personer er fordrevet i løpet av 2017 på grunn av den voldelige konflikten som fremdeles herjer i Colombia. Dette rammer særlig stillehavskysten og ved grensen til Venezuela, hvor konflikten mellom væpnede grupper og ELN er særlig aktiv.

 

Fred er ikke en avtale på et papir. For å lykkes med fredsprosessen er det avgjørende at folket opplever reell endring og fremgangen merkes. Det går sakte fremover og Colombianske myndigheter må understøttes for å sikre fred.

 

Norsk støtte må være helhetlig og inkludere programmer som særlig søker å påskynde overgangen fra nødhjelp til utviklingsstøtte.

 

Om lag 1,400 tidligere medlemmer av FARC har sluttet seg til dissidentgrupper som fremdeles er i aktiv konflikt med regjeringen. Derfor er det avgjørende at tidligere gerilja soldater får muligheter for reell re integrering.  Å forbedre velferd som bedre helsevesen, utdanning og økonomiske muligheter for er avgjørende for at overgangen til fred skal lykkes.  

 

Norge og Colombia samarbeider også om bevaring av regnskogen i Colombia. Målet er å redusere avskoging betydelig i colombiansk Amazonas innen 2020, stanse tap av naturskog i landet innen 2030 og sikre urfolks rettigheter.