Det nytter i skolen!

Resultatene fra den internasjonale undersøkelsen om elevers kunnskap i matte og naturfag som kom denne uken, viser at det nytter og er behov for Høyre i kunnskapsdepartementet. 

Det er ikke ny retning skolen trenger, det er jevn økning av kunnskap både i og om undervisningen. Dette er oppløftende resultat og er noe som også Østfolds barn og unge trenger. Både for seg selv og valgmuligheter senere i livet – og for et samfunn som skal konkurrere om arbeide og arbeidsplasser i vår region. Realfag er viktig for så mange av livets mysterier.  

Norske 5. klassinger gjør det godt i matte sammenliknet med jevnaldrende i andre nordiske land. Fortsatt er det allikevel rom for forbedring, spesielt når elevene blir eldre og skal spesialisere seg.  Forhåpentligvis vil vi kunne se at grunnlaget som dagens 5. klassinger har fått, forplanter seg videre oppover i klassetrinnene. 
Ikke skal vi hvile på laurbærene.  Matematikk og realfag vil være helt sentralt under og etter omstillingen i det norske arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig at vi styrker elevenes interesse for og ferdigheter i matematikk og realfag. 

TIMSS-resultatene viser også at vi gjør rett i å prioritere videreutdanning for lærere i matematikk, kompetansekrav og en ny realfagsstrategi. 

Resultatene viser at vi ligger etter når det gjelder algebra og naturfag – begge viktige byggestener når fremtidens satellitter og grønn energi skal utvikles.  Å ta kunnskapsløftet videre er nøkkelen for å lykkes også i fremtiden, det skal vi klare. Vi skal skape en skole som gir muligheter for alle elevene. 

Ingjerd Schou 
Høyre
Kommunal- og forvaltningskomiteen