Ingjerd Schou, stortingsrepresentant.

Det skal bygges 156 nye studentboliger i Østfold

Det kan gi langt flere studenter i Østfold en enklere hverdag, med mer tid til studiene.
19. juli fikk mange studenter i Østfold tilbud om skoleplass på Høgskolen i vårt fylke. Dermed har mange unge begynt jakten etter en rimelig studentbolig.

Samarbeidspartiene har vedtatt å finansiere 2200 studentboliger i 2016. Det har aldri før vært bygget flere studentboliger, og nivået er over dobbelt så høyt som under forrige regjering. (Da var gjennomsnittet 975. Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig.


Dette vil være et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten i byggenæringen i det som er en tøff tid for mange. Regjeringen har programfestet at den vil bygge ut flere studentboliger. Med årets tildeling settes det kraft bak ordene.

Jeg er glad for at det nå gis tildeling til 156 hybelenheter i Østfold. Dette er et viktig bidrag for å sørge for nok studentboliger i vår region. På denne måten kan samskipnaden begynne realiseringen av et viktig boligprosjekt. Dette håper jeg vil gjøre regionen vår til et enda mer attraktivt sted å studere.

Selv om satsingen på studentboliger er rekordstor i år ser vi at det fortsatt er behov for flere studentboliger. Årets tildeling er et viktig skritt for å oppfylle regjeringens løfte om å bygge flere studentboliger.

Utfordringene i boligmarkedet vil ikke være løst over natten. Men vi har med 2016-budsjettet videreført det historisk høye nivået fra i fjor, og vi vil fortsette å bygge flere studentboliger i årene fremover.

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant, Østfold Høyre.