En styrking av politiet

Ole Andrė Myhrvold fra Senterpartiet etterlyser i avisene en beskrivelse av egen politikk fra meg. Jeg har ingen problemer med å gjøre rede for regjeringens arbeid med norsk politi.

Norsk politi ble gjennomanalysert etter 22.julitragedien. Gjørv-kommisjonen og Politianalysen sa tydelig ifra at norsk politi ikke var i stand til å møte en ny kriminalitetsutvikling. Videre sa de at organiseringen av politiet var et hinder for å få mest mulig ut av våre politiressurser. Det sier seg selv i at et lensmannskontor som bare er åpent noen få timer i uken, ikke gir en god beredskap. Et sterkt flertall på Stortinget, med unntak av Senterpartiet, vedtok derfor en historisk reform av politiet. Nå slår vi sammen lensmannskontorer, og flytter politifolk ut av kontorene og inn i patruljer. Vi går fra kontortid til responstid.

Myhrvold skriver at jeg bør bruke mer tid på å styrke politiet. Nå er det heldigvis slik at regjeringen nettopp gjør dette. Vi har på 4 år i regjering styrket politiet hvert eneste år med friske budsjettmidler, og fått over 1300 flere politifolk ut i gatene. For vårt politidistrikt Øst sin del, betyr dette hele 153 nye stillinger, og en budsjettøkning på 224 millioner kroner på bare et år. Det er styrking av politiet, Myhrvold.

Vi har flere gode eksempler på at sammenslåing av lensmannskontorer gir mer synlig politi ute i distriktene. Etter at Malvik lensmannskontor ble slått sammen med Værnes, kan lensmann Marit Stigen rapportere om at det aldri har vært mer synlig politi ute i Trøndelag som det er nå. I Sørfold i Nordland forteller ordføreren fra Arbeiderpartiet at de fikk et bedre politi etter sammenslåingen. Det kan også nevnes at i Halden er responstiden nå på 8 minutter etter at nye responstidkrav kom på plass. 

Senterpartiet ønsker å reversere politireformen. De vil tilbake til gårsdagens politi som ikke er tilpasset dagens samfunn, og de vil holde små kontorer med bare 2-3 ansatte åpne for enhver pris. Det er ikke skiltet på døren som gir oss trygghet,Myhrvold, det er politiet som er ute og patruljerer.

Denne regjeringen har gjort mye for vår beredskap. 1049 tiltak kunne politidirektøren vise til i Dagbladet den 27.juni 2016. Samtidig blir vi aldri ferdig på dette området, fordi trusselbildet endrer seg stadig. Senterpartiet snakker ikke om hva de selv ønsker å gjøre med norsk politi, annet enn å reversere det regjeringen har gjort. Derfor etterlyser jeg svar fra Myhrvold på hvilken fremtid norsk politi har i vente med en eventuell rødgrønn regjering. Vil de flytte politifolkene vekk fra gatene og inn bak skrivepulter?