En blomstrende reiselivsnæring

Denne uken la Statistisk sentralbyrå frem tallene for overnattingsnæringen i mai. 2,6 millioner mennesker sov på norske overnattingssteder. Det er 6 prosent flere enn i mai i fjor. 

I Østfold var det 26.534 overnattinger i mai 2017 og 34.917 overnattinger i mai i år. Det tilsvarer en vekst på 8.282 overnattinger eller ca 30 prosent vekst. I mai i fjor var belegget på 30,7 prosent av sengene og i år på 35,1 prosent. Økningen gjelder både for norske og utenlandske gjester, og både for yrkesreiser og ferie-/fritidsreiser. For konferansemarkedet er bildet tilnærmet uforandret.

Samtidig opplevde campingplassene i landet en økning på hele 20 prosent i antall overnattinger fra utenlandske turister. Bobiler er den overnattingsmåten som økte mest med hele 32 prosent.

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Økt globalisering gir nye vekstmuligheter for utvikling av den norske reiselivsnæringen. Den gir arbeidsplasser og lokal utvikling, ikke minst i mange distriktskommuner. I Norge sysselsetter næringen rundt 160.000 ansatte og bidrar med en verdiskaping på om lag 73 milliarder kroner. I tillegg er næringen en vei inn i arbeidslivet for mange. Hver tredje sysselsatte er under 24 år, og over 40 prosent av de sysselsatte har utenlandsk bakgrunn.

Med fantastiske natur- og matopplevelser har Norge alle forutsetninger for å være en av verdens fremste destinasjoner for turisme. Målet er at reiselivsnæringen skal være bærekraftig og bidra til inntekter og arbeidsplasser for lokalsamfunnene hele året.

Reiselivsnæringen har interesse av å ta del i en utvikling som fremmer miljømessige, sosiale og økonomiske verdier. En bærekraftig utvikling kan gi lokalsamfunnene eierskap til utviklingen av reiselivet på sitt sted. Bærekraftige opplevelser og reisemål er et konkurransefortrinn Norge i større grad bør utnytte i sin markedsføring.

Noen viktige virkemidler for å løfte reiselivsnæringen videre vil være å fremme lokal matproduksjon som en viktig del av norsk reiselivsnæring. Videre ønsker vi å vurdere om det statlige virkemiddelapparatet kan bidra til en raskere grønn omstilling i næringen. Vi må også i større grad fremme kulturturisme for å bidra til økt samhandling mellom kultur og reiseliv og utvikling av kulturbaserte reiselivsprodukter.

Høyre vil styrke Norge som attraktivt reisemål og turistattraksjon. Norsk natur kombinert med et variert kulturliv, en rik landbruks- og matkultur og mangfoldet av kulturminner, og unike verdensarvområder, gir et godt grunnlag for å styrke norsk reiselivsnæring.