Stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

En enda bedre barnehagehverdag i Østfold

Tidlig innsats starter i barnehagen. Flere pedagoger, flere ansatte, stedlig leder, tilsynsansvar og ny rammeplan er blant tingene som skal sikre en enda bedre hverdag for barna i barnehagen. Det er det som er det viktigste. For barna!

Regjeringen har allerede lagt frem en ny rammeplan, en slags grunnlov, for hva barn skal oppleve og lære i barnehagen. Her har vi gjort det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Det gjør det lettere for foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen og hvilke krav de kan stille. Som mormor som fortsatt får levere lille Martin i barnehagen, ser jeg hvor avgjørende viktig de ansatte er.  

 

Vi har allerede innført en skjerpet pedagognorm. Den stiller krav til hvor mange barn det maksimalt kan være per pedagogisk leder. Nå innfører vi også en bemanningsnorm for første gang som stiller krav til hvor mange barn det kan være per ansatt i barnehagen. Personalets kompetanse er avgjørende for kvaliteten på barnehagen og flere voksenpersoner kombinert med flere pedagoger vil være et stort løft for barnehagene.

 

God, tilstedeværende ledelse er viktig for en trygg og god barnehage og for et godt og utviklende arbeidsmiljø for de ansatte. Derfor vil vi nå be regjeringen om å gjennomgå reglene for dette og sikre at det ikke brukes unntak fra kravet om barnehagestyrer for å spare penger. Videre ber vi nå regjeringen ved evalueringen av kommunenes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.

 

En utfordring vi vet finnes hos de private barnehagene er at deres tilskudd baseres på 2 år gamle regnskap fra kommunen. For å forhindre at det blir et veldig etterslep for de private ved innføring av ny bemanningsnorm ber vi regjeringen se på modeller som så langt det lar seg gjøre ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor de private.

 

Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor eller hvilken barnehage de går i. En god barndom varer tross alt livet ut.