Endring til det bedre for rom-folket

En kilde til å snu den negative utviklingen er at rom-barna får samme start i livet som andre barn. De trenger stabilitet, skolegang og sosial sikkerhet for å komme seg ut av fattigdomsfella foreldrene er fanget i.

Bare én av tre voksne har arbeid, og mange av barna dropper ut av skolen. I prosjekter som bl.a. Kirkens Nødhjelp støtter i Romania, får barn muligheten til å delta på individuelt tilpasset opplæring som har som mål å reintrodusere dem for skolesystemet så snart som mulig.

Tigging er en desperat løsning som ikke er bærekraftig og som i liten grad bidrar til å oppnå en bedre livskvalitet. For de fleste tiggere betyr det et fortsatt liv på gaten også for kommende generasjoner. Det er bred politisk enighet om at det er best å ta tak i de grunnleggende årsakene som fører til tigging. Dersom du ønsker å bidra til en bedre fremtid for rom-folket, bør du fremfor å gi tiggerne penger, støtte Kirkens Nødhjelp og andre organisasjoner som tar utfordringene deres på alvor.