Er digitalisering av transportsektoren et av svarene på våre utfordringer?

- Det grønne skiftet vil bli det viktigste Storting og regjering må jobbe med de kommende årene.

Transportsektoren er et av de områdene som må gjennom de største endringene. Andelen null-utslippsbiler må økes betydelig og ikke minst må vi få til en effektivisering av person- og varetransporten. Dette sier stortingskandidat for Østfold Høyre, som også er leder av Klima Østfold, Tage Pettersen.

 

Norge skal bli verdens beste land på å ta i bruk digitale løsninger. Med det som utgangspunkt har statsminister Erna Solberg ledet en arbeidsgruppe som sist uke la frem en lang rekke forslag til løsninger for å nå målet. Nyhetssak og selve rapporten kan leses her

 

- Østfold og kompetansemiljøene i fylket vår må bli med på denne omstillingen. Vi har flere spennende og innovative miljøer som nå bør inverteres med slik at vi kan ta en lederrolle i dette arbeidet - sier NHOs regiondirektør Roald Gulbrandsen.

 

Høyres digitaliseringsutvalg la frem tre konkrete ideer som vi ønsker at Østfoldsamfunnet skal utvikle fra ide, via forsøk, og til en del av det grønne skiftet:

 

         Forsøk med førerløse biler er alt i gang flere steder i Norge. Vi ønsker å ta dette videre og dedikere egne vegstrekninger i en eller flere byer til forsøk med autonome kjøretøy. Her kan vi invitere med Østfold kollektivtransport og prøve ut fremtidens fleksible busstransport.

         Vi er i dag vitne til at E6 på deler av døgnet er tett trafikkert av tunge kjøretøy. Østfold er avhengig av å få mer av godstransporten over på kjøl og bane. Men vi må også tenke nytt når det gjelder transport på vei. Derfor kan en løsning vi bør prøve ut være at vi tilrettelegger enkelte strekninger for "platooning". Dette innebærer at tyngre kjøretøy kan kjøre i tette rekker gjennom å benytte digitale løsninger.

         Etableringen av "smarte byer" innebærer digitalisering av hvordan bysentrum kan optimaliseres. Her snakker vi om tiltak fra skilting av ledige parkeringsplasser, skilting av alternative veier i perioder med stor trafikk- eller stor miljøbelastning, at gatelys kun er på ved aktivitet på de ulike strekningene - for å nevne noe.

 

Norge og Østfold må gjennom et grønne skifte. Samtidig vet vi at Østfold må transformeres fra et industrifylke til et fylke for morgendagens næringsliv. Disse to utfordringen bør vi gripe gjennom å ta en lederrolle i utviklingen av det digitale Norge. Mye av dette vil også være tema på Østfoldkonferansen neste uke.