Et moderne politi

Politireformens største motstander er Senterpartiet. De er i mot strukturendringer, og har nå garantert at de vil gjenåpne 71 lensmannskontorer dersom de får flertall etter valget. Det er alvorlig av flere årsaker.

Først og fremst er det alvorlig fordi de ikke tar på alvor at Norge trenger et politi som er rustet mot dagens og morgendagens kriminalitetsbilde.

Etter terrorangrepet mot Norge 22. juli 2011 ble norsk politi gjennomanalysert. I kjølvannet har flere rapporter ropt varsko om tilstanden i politiet. Gjørv-kommisjonen og Politianalysen påpekte at selv om politiet hadde fått økte budsjetter hadde dette ikke gitt politiet bedre evne til å løse kjerneoppgavene.

Til tross for mye penger hadde man ikke utviklet en effektiv organisasjon eller gitt politiet nødvendig og moderne utstyr.

Rapportene pekte på at politiets forutsetninger for å levere gode polititjenester, særlig i distrikts-Norge, var redusert. Denne situasjonen ville fortsette dersom strukturen ikke ble endret. Det skyldes i stor grad dagens desentraliserte tjenestestruktur med et stort antall små lensmannskontorer. Det virker som at Senterpartiet tror at politiet i Norge rykker ut fra et lensmannskontor på kveldstid. Det er i beste fall uvitenhet.

Kun 85 av 354 lensmannskontorene hadde nok politifolk til å sette opp en døgnkontinuerlig patrulje. Mange lensmannskontorer har åpningstider helt nede i 4 timer i uken. Dagens organisering av politiet er et reelt hinder for å ivareta tryggheten og beredskapen for innbyggerne på en god måte.

Bare tre prosent av lensmannskontorene i Norge har åpent utover kl 16.00. I Østfold har ingen åpent i helgene. Resten stenger hverdager mellom 14.00 og 15.15. Noen har bare åpent et par dager i uka. Det er ikke tilgangen på et kontor med rigide åpningstider og et politiskilt som skaper trygghet i Østfold. Det er at du får den hjelpen du trenger, når du trenger det. Tiden før du får hjelp har blitt bedre i Østfold i denne perioden, men skal bli enda bedre i tiden som kommer.

En måling utført av Sentio viser dessuten at halvparten av oss ikke har besøkt et lensmannskontor de siste fem årene. I Østfold oppgir 79 prosent at de har besøkt lensmannskontoret sitt mindre enn en gang de siste fem årene.

Nordmenn er i internasjonal sammenheng et lovlydig folk. Tradisjonell vinningskriminalitet som innbrudd og tyveri har vært politiets hovedoppgaver de siste tiårene. Nå er denne typen kriminalitet redusert med over 40 prosent. Datakriminalitet er på vei opp. I 2011 utgjorde datakriminalitet 68 833 saker i politiet. 150 000 mennesker blir svindlet på nett hvert eneste år. På toppen av dette ser vi økende grad av terror i Europa. Kriminaliteten har endret seg og vi må tilpasse oss deretter.

Selv om politiet er gjennomanalysert, og selv om politifaglige vurderinger er lagt til grunn for reformen, er Senterpartiet motstandere. Trygve Slagsvold Vedum reiser Norge rundt og sprer eder og galle. Men når de hverken hører på rapportene om politiet eller på de politifaglige vurderingene. Hvem lytter de da til?

Arbeiderpartiet har garantert at de står ved politireformen, samtidig som Senterpartiet har garantert at de ikke gjør det. Senterpartiet garanterer at 71 lensmannskontorer skal bestå, Arbeiderpartiet gjør det ikke.

Det begynner å bli mange garantier på kryss og på tvers. Tilbake står et politi som gjennom fire år med en blå regjering har blitt rustet for morgendagens kriminalitetsbilde, men som til høsten står ovenfor et skjebnevalg. Det er vanskelig å vite hva slags justispolitikk vi får ved et eventuelt regjeringsskifte og et nytt rødgrønt flertall.