Stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Flere får barnehageplass i Østfold

I disse dager har over 42.000 ettåringer sin aller første dag i barnehagen. Nytt av året er retten til barnehageplass som nå er utvidet til også å gjelde barn født i september og oktober. 
Denne utvidelsen kom til etter en enighet mellom samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Alle våre 3 barn og vi som foreldre har hatt glede av barnehagetilbud. Nå er de store og neste generasjon er ankommet. I disse dager starter de opp i barnehage.
For mange barnefamilier er det svært gode nyheter at enda flere barn nå får tilbud om barnehageplass. Alle barn som fyller ett år før 31. oktober har nå rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i. Det betyr at om lag 470 flere barn i Østfold  får tilbud om plass i år sammenlignet med fjoråret.
 
Samtidig er det viktig at vi politikere og andre involverte fortsetter jobben for at barnehagetilbudet skal være av høy kvalitet. Regjeringen satser derfor mye på etter- og videreutdanning for alle yrkesgrupper i barnehagene. Det er også viktig at du som forelder hjelper til ved å stille krav til kvaliteten i ditt barns barnehage. Et nyttig hjelpemiddel er nettstedet Barnehagefakta.no, der du finner oversikt over blant annet bemanning og utdanningsnivå hos de ansatte i alle landets barnehager.
 
Gratis kjernetid for treåringer
Fra 1. august i år utvides også ordningen med gratis kjernetid i barnehagen. Nå får også treåringer fra familier med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage. For Østfold betyr det at 460 treåringer nå får rett til gratis kjernetid.

I august i fjor ble det innført gratis kjernetid i barnehage for alle fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Inntektsgrensen for å kunne bli med i denne ordningen er 417.000 kroner for hele husholdningen.
Tidligere forsøk med gratis kjernetid viser også at det har positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn, og bidrar også til god integrering ved at flere innvandrere benytter seg av barnehagetilbudet.

Gode barnehager bidrar til å gi barn en god start på livet. Ved å utvide ordningen med gratis kjernetid får flere av de barna som trenger det mest muligheten til å gå i barnehage tidlig.

Bedre barnehagetilbud til asylbarn
Regjeringen har også innført gratis kjernetid i barnehage for 2- og 3-åringer i asylmottak, som er innvilget opphold. Vi i Høyre er overbevist om at barnehagene og skolene er de aller viktigste arenaene vi har for å lykkes med integrering. Dette tiltaket bidrar til at barna lærer norsk tidlig, og får en god start på integreringen i et nytt land.
 
Vi vet at mange barn begynner på skolen uten å kunne norsk godt nok. Vi vet også at for noen foreldre er prisen en grunn til at de velger å ikke ha barna sine i barnehagen. Derfor er har regjeringen og samarbeidspartiene sørget for å gjøre noe med dette. Vi kommer aldri til å bli ferdig med å satse på barn og unges oppvekstsvilkår. Dette har, og vil alltid ha høyeste prioritering fra både oss i Høyre, hele regjeringen og alle samarbeidspartiene.

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Høyre i Østfold.