Flere helsesøstre – bedre helse for våre barn og unge

Barn og unges helse og oppvekstsvilkår er høyt prioritert av regjeringen. Ett av de viktigste tiltakene for å forebygge psykiske plager blant barn og unge er styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og er noe som etterspørres av ungdom selv, skoleansatte og foreldre. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er et viktig lavterskel tilbud, men alt for mange elever har til nå møtt en stengt dør hos helsesøster.

Statsministeren ga i vår 5 løfter til alle barn – blant annet at ingen barn skal mobbes, og at de som har det vanskelig skal få god hjelp.  På samme tid kom det en rapport fra læringsmiljøsenteret ved UiS, som bla. viser at 7 av 10 gutter som blir mobbet ikke prater med noen.  

Derfor er satsingen på skolehelsetjenesten viktig både for folkehelsen og for elevenes læring.

Vi vet at mobbing og psykiske problemer kan gå utover både tilstedeværelse på skolen og hvordan man presterer - i tillegg til å ramme selvbildet hardt.

Regjeringens satsing har resultert i 21 flere helsesøstre i Østfold etter firedobling av tilskuddet til kommunene de siste fire årene. Blant annet Moss og Eidsberg har hatt en stor styrking med nær fire stillinger hver. 

Helsesøster kan være den ene personen elevene som opplever mobbing eller psykiske problemer kan eller vil snakke med, og derfor er dette viktig både for læringsmiljøet og for folkehelsen i Østfold.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har blitt styrket med en milliard kr i denne perioden takket være de fire samarbeidspartiene på borgerlig side, noe som har ført til en rekordvekst av helsesøstre og andre ansatte nasjonalt.

Østfold har fått firedoblet sitt tilskudd fra 9,5 millioner til 40 millioner i året. Fra i fjor har det også vært mulig å søke midler fra et øremerket tilskudd nasjonalt.  I år var potten på 251 millioner. Ordningen skal belønne kommuner som satser på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og krever at de frie midlene til helsesøstre er brukt som forventet.  

5 Østfoldkommuner har fått denne støtten, og har nå totalt 6, 7 millioner til sine prosjekt i tillegg til firedoblingen av tilskuddet.

Høyre mener fortsatt mer kan gjøres og derfor går vi til valg på å gjennomføre en stor bedring av barn og unges psykiske helse, bl.a. gjennom å legge frem en økonomisk forpliktende opptrappingsplan, noe alle samarbeidspartiene er enige med oss om.