For å kunne høste må vi så!

I en debatt, som jeg deltok i på Askim nylig, kom den virkelige store forskjellen mellom H og Ap tydelig frem. 

Vi var midt i landbruksfylket Østfold, og i sluttappellen sammenlignet jeg derfor Aps politikk med en bonde som ikke vil så. Bare høste. 

 

De fleste vet at det ikke er bærekraftig og at man får rimelig dårlig med korn på høsten hvis man ikke vil så om våren først.

 

Ikke et ord kom Aps Stein Erik Lauvås om å så. Ikke ett. Han ville bare høste og fordele. Det andre har sådd. 

 

For den skattereduksjonen for både bedrifter og privatpersoner som vi har sett de senere år, er å sammenligne med å så.

 

Nå høster vi, og skatteinntektene, innhøstingen, har økt med 60 milliarder, og øker dermed med mye mer enn den skatteletten vi har sådd.

 

Jeg tror at dette er noe mange i Norge nå ser. Derfor går det stadig fremover for Regjeringspartiene.

 

Vi kan ikke bare høste. Det forstår de fleste. Også at  overbeskatning utarmer jorda. Men Ap tror fortsatt at det går å drive landbruk (næringsliv) slik.

 

Vi må skape mer. Ikke skatte mer.

 

De som bare vil høste og fordele får stemme Ap.

 

Men de som ser at vi også må så, ja, de regner jeg med stemmer Høyre.