Forsvar og skatt - svar til Aps Svein Roald Hansen

Høyre i Regjering har vært tydelige på at vi, som innen infrastruktur og helse, arvet store etterslep når det gjelder Forsvaret. En sektor som dessverre ser ut til å bli viktigere og viktigere.

Men det er historie, og forblir det, hvis vi får gjennomført det vi har satt i gang i denne perioden for å ta igjen det tapte.

 

Trenden med den nedbyggingen av Forsvaret som Ap i Regjering sto for er over.

 

Vi gjennomfører nå et historisk løft for Forsvaret, og skal bruke over 1000 milliarder de neste 20 årene på det.

 

Vi øker vedlikeholdet, fyller opp beredskapslagrene og setter utstyr i stand. Vi investerer i kapasiteter som nye kampfly, ubåter og våpen. Og ikke minst: våre soldater trener mer, særlig i nord.

 

For å si det med Forsvarssjefen Haakon Bruun Hansens ord: ”Trenden med nedbygging av Forsvaret er i ferd med å snu. Det er grunn til optimisme”.  Men, ting tar tid.

 

Når vi allikevel fortsatt har store oppgaver å løse, og med Forsvarssjefens ord i minne,  så sier dette ganske mye om hvilken forfatning Forsvaret var i da Regjeringen tiltrådte høsten 2013.

 

At Ap også i denne debatten drar opp sin faste kanin av hatten, skattelettelsene, sier mye om hvilken forståelse partiet har for markedskreftene som rår, og for hvilke incentiver næringslivet behøver for å komme over en kneik. Ingen næringslivsledere mener økt skatt er medisinen de behøver nå.

 

En ting jeg ofte lurer på er hvor mange ganger, og på hvor mange områder,  dere skal bruke den summen dere påstår at skatten er senket med ?

Jeg  vil derfor minne om at det er skattenivået som har gått ned, ikke skatteinntekten.

 

Skal vi få en større kake å dele i Norge, slik at vi bl a kan ruste opp Forsvaret, veier og  sykehus, må vi skape mer, ikke skatte mer.

 

Og vi skaper mer nå. Produksjonen og eksporten øker,  ledigheten går ned og vi ser også at den økte skatteinngangen fra rekordåret 2016 fortsetter inn i 2017.

 

Når skattetrykket går ned øker skatteinntektene fordi vi da skaper mer. Og når vi skaper mer kommer flere i jobb.

 

Jeg synes det er er trist at Ap vil snu den positive trenden vi nå er inne i ved å skatte mer istedenfor å skape mer.

 

For det vil føre til at det blir mindre penger til Forsvaret igjen, og sirkelen kan avsluttes. På nedsiden.