Forventer rask responstid for politihelikopter i Østfold

I revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen penger til å kjøpe tre nye politihelikoptre og 100 millioner ekstra til politiet. For Øst politidistrikt betyr dette at responstiden for helikopterstøtte blir bedre og flere millioner ekstra til utstyr. Fra før har distriktet fått tilleggsbevilgninger i millionklassen.

- Politireformen begynner nå å gi resultater, dette betyr mer politi nær folk sier Høyres Ingjerd Schou, Stortingsrepresentant for Østfold.

Gode tall for politiet

I revidert nasjonalbudsjett presenteres gode tall for politiet.

- Denne satsningen bidrar til å trygge Østfold, sier Schou. Politihelikopteret skal bistå politiet på bakken i krevende situasjoner. Søk og redning, politijakt og andre tunge lovbrudd skal nå bli enklere å håndtere, fortsetter hun.

Mer synlig helikopter i Østfold

De nye helikoptrene har base på Gardermoen, men meningen er at de skal kunne flyttes raskt til hele landet. Nå forventer Schou at politihelikoptrene blir mer synlig i Østfold fylke.

- Intensjonen med denne anskaffelsen er at helikopteret skal fly overalt. Vi kan ikke ha baser i hele landet, men dette helikopteret er bygd for at vi kan ha det på forskjellige steder i fylket vårt, fortsetter Schou.

Politiarbeid på stedet styrker rettsikkerheten

For å støtte opp om satsningen «politiarbeid på stedet» ble det allerede i statsbudsjettet bevilget 66,2 millioner til Øst politidistrikt. Nå styrker regjeringene distriktene ytterligere med 100 millioner ekstra i frie midler til politiet, som de skal bruke på utstyr. Dette kommer i tillegg til helikopteranskaffelsen.

- Disse midlene skal gå til nytt utstyr. Iphone til politiet for å enklere gjennomføre etterforskning på stedet er et godt eksempel på hva disse pengene skal brukes til. I tillegg kan pengene brukes på eksempelvis nye biler, sier Schou.

- Politiarbeid på stedet handler om å løse flest mulig flest mulig oppgaver så tidlig og raskt som mulig, med god kvalitet og med nyest teknologi. Lydavhør på for eksempel Iphone og økt bruk av video/bilde gir gode gevinster. Dette styrker min og din rettsikkerhet, avslutter Schou.

Den endelige fordelingen av de 100 millionene mellom distriktene er enda ikke klar, men det er snakk om store millionbeløp.