Fremgang eller reversering? - Svar til Senterpartiet

Når ordfører i Trøgstad og stortingskandidat for Senterpartiet, Ole André Myhrvold, skriver om den elendighet som nå hersker i helsevesenet må jeg påpeke noen fakta som tydeligvis avgått ham hus forbi. Og undres over at det blir viktigere med Senterparti-retorikk enn faktisk innhold.

Det kan jo være leit at det går så bra at innbyggerne faktisk får et bedre helsetilbud. Vil Senterpartiet reversere det?

I dag flyttes 9 av 10 pasienter ut av helsekøen med et pennestrøk, fordi de settes opp til utredning. Også her reversering?

Og bare 1 av 10 som tas ut av køen fordi de får behandling. Skal vi la være å telle dagene du må vente på behandling og til behandlingen faktisk virker, ikke dagene du må vente på et brev. 

Det må ikke bli sånn at rapporteringen blir viktigere enn den faktiske helsehjelpen, og vi må være sikre på at det som telles faktisk gir nyttig informasjon 

Tror det eller ei:

Folk får raskere behandling med Høyre i regjering. Det vil jeg beholde.

Gjennomsnittlig ventetid i Helse Sør Øst har gått ned fra 74 til 55 dager mellom første tertial i 2013 og i 2017. Der er også Østfold. Vil Senterpartiet reversere dette?

Høyre er ikke fornøyd, vi vil at pasientene skal få behandling innen 50 dager i løpet av neste stortingsperiode. 

Vi har fått til raskere behandling ved å ta alle gode krefter i bruk, blant annet via fritt behandlingsvalg. Resultatet er blant annet at ruspasienter, en pasientgruppe som er spesielt sårbare ved venting, har fått behandling 28 dager raskere i gjennomsnitt i regionen. Vil Senterpartiet reversere dette? 

Allerede i 2015 hadde helsenorge økt antall behandlinger i året med en million fra 2013, og 70 000 færre står i helsekø i dag. Og det er helt feil å si at folk fjernes med et pennestrøk når 9 av 10 pasienter som har fått avtale med spesialisthelsetjenesten får timen sin. 

310 millioner i kutt i vår helseregion bare i 2017 sier Myhrvold. 

 I 2017 fikk sykehusene en samlet økning på 1,5 milliarder. Det er en absurd påstand fra Senterpartiets kandidat å påstå at Helse Sør Øst, den desidert største regionen som får nær 54 prosent av totalbevilgingen, fikk et kutt i samme periode! 

Om dette er representativt for Senterpartiets innsikt i sykehusøkonomien forklarer det også resten av innlegget til Myhrvold. 

Han påstår at foretaksmodellen gjør at fokus flyttes fra helse og livskvalitet til økonomiske indikatorer og statistikk som ikke nødvendigvis speiler pasientenes og ansattes hverdag. 

Til dette er å si at Høyre har snudd i synet på å legge ned helseregionene. Det gjorde vi på landsmøte våren 2017.

Bakgrunnen er at vi fulgte opp valgløfte, fikk etablert nasjonal helse- og sykehusplan, har tatt mer politisk styring med helseregionene og styrket den nasjonale koordineringen og vi utredet alternativene til helseregionene. 

Svaret i utredningen og høringen viste at det ikke var noen vesentlig bedre alternativ. Da mener Høyre det er feil å bruke mye tid og ressurser på omorganiseringer som ikke har betydning for hverken pasientene eller de som jobber i helsetjenesten.