Fritt behandlingsvalg er viktigst for pasientene

Fritt behandlingsvalg betyr å la pasientene velge mellom offentlige, private og ideelle tilbud for statens regning.

Høyre har startet innføringen slik vi lovet ved forrige valg. Pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser har vært først ut. Resultatet er færre i helsekø, og flere som får hjelp. 

Fortsatt venter for mange pasienter unødvendig lenge på nødvendig helsehjelp. Derfor ønsker Høyre å bruke de neste fire årene på å utvide tilbudet med fritt behandlingsvalg.

Vårt mål er å skape pasientenes helsetjeneste. En helsetjeneste der pasienten får rask behandling, og valgfrihet til å velge det tilbudet som passer dem best.

Arbeiderpartiet vil reversere hele ordningen med fritt behandlingsvalg. Det er veldig trist for pasientene som trenger rask hjelp.

Over 240 rusavhengige pasienter har fritt kunne velge rusbehandling. De utgjør den minste, men kanskje viktigste gruppen som nyter godt av denneordningen. Jonas Gahr Støre mener deres valg er ubetydelig fordi de ikke er mange nok!

Det er nok å nevne valgkampen for 4 år siden hvor vi fikk opprettholdt behandlingsopplegget ved Phoenix Haga i Mysen. Den sto på listen over de som skulle legges ned.

Høyre vet derimot at rusavhengiges valg og institusjonenes tilbud er av stor betydning og kan gi den avgjørende motivasjonen for om misbrukeren blir rusfri eller ikke.

Fritt behandlingsvalg er heldigvis etablert. Fritt behandlingsvalg er en bred reform som reduserer ventetidene og stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Kapasiteten private behandlere kan tilby skal bli tilgjengelig for alle med rett til behandling, uavhengig av betalingsevne, fordi staten skal ta regningen.

Nylig besøkte jeg sammen med helseminister Høie Capio-senteret for pasienter med spiseforstyrrelsen i Fredrikstad. Et tilbud som også skulle holdes på et minimum eller legges ned bl.a. fordi det fantes tilbud i offentlige sykehus og dette var privat. Køen var lang, lidelsen stor og bekymring hos pasienter og foreldre tilsvarende.

Tilbud og tilnærming er ikke lik og gir dermed mulighet til å velge, det som passer, gi hjelpe og sikre godt resultat. Uavhengig av om tilbudet er offentlig eller privat. Og behandlingstilbudet holder helsefaglige standarder.

Så enkel og god er tanken bak fritt behandlingsvalg. Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling. Når regjeringen i tillegg har fjernet det øvre taket på hvor mange pasienter et sykehus kan behandle, øker aktiviteten ytterligere.

Dette har gitt resultater. Det er en høyere vekst i pasientbehandling enn det den rødgrønne regjeringen fikk til gjennom sine åtte år. Ventetidene og køene går ned. 70 000 færre mennesker står i helsekø.