Går Arbeiderpartiet til valg på høyere oljepris?

Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås fra Østfold og Trond Giske hadde et innlegg på trykk der de hevder at nåværende regjering fører en politikk som innebærer at arbeidsplasser forsvinner. Dette blir å snu virkeligheten på hode.

At vi opplever det største fallet i oljeprisen på flere tiår har selvsagt hatt store ringvirkninger for norsk økonomi og arbeidsplasser. Regjeringen har jobbet målrettet og målbevisst med å bekjempe den kortsiktige ledigheten med tiltak som også understøtter den langsiktige omstillingen. Samtidig har oljenæringen gjort en et stort stykke arbeid med å kutte kostnader for å sikre ny lønnsomhet i en tid med lavere oljepriser. Ap har stått på sidelinjen og ropt på å bruke mer av skattebetalernes penger og mindre oljepenger.

Ap liker å sammenligne dagens situasjon med finanskrisen. Det er det liten grunn til. Mens finanskrisen ble løst med tverrpolitisk enighet om å «dra gullkortet» og tilføre bankene kapital, står vi nå midt oppe i en svært krevende periode for den sterkeste motoren i norsk økonomi, nemlig olje- og gassnæringen. Det får selvsagt negative ringvirkninger som vi er nødt til å forholde oss til. Ap lever tilsynelatende i en alternativ virkelighet hvor de på den ene siden hevder at de ikke gir regjeringen skylden for fallet i oljeprisen. Men på den annen side hevder de at siden det naturlig nok ble skapt flere jobber når oljeprisen steg til nye høyder, så ville ting gått bedre dersom Ap styrte nå.  Ap styrer selvsagt sin egen retorikk, men de styrer tross alt ikke over oljeprisen.

Det er investert over ni milliarder på ekstraordinære tiltak for å bekjempe ledigheten i 2016 og 2017. Disse midlene er målrettet mot bransjer som har vært hardest rammet av fallet i oljeprisen. Pengene kommer i tillegg til den offensive satsingen på samferdsel og kunnskap, som sammen med vekstfremmende skatteletter er med på å smøre omstillingen vi skal gjennom.

Virker politikken? Norsk Industris Stein Lier Hansen har sagt at «En årsak til at ledigheten ikke er større, er at myndighetene har satt i verk en rekke tiltak. Det har bidratt til å holde ledigheten nede». Øystein Børsum, seniorøkonom i Swedbank har sagt at «norsk økonomi går bedre enn ventet, og langt bedre enn fryktet» og at «motkonjunkturpolitikken med rentekutt og ekspansiv finanspolitikk har virket og fortjener ros». Vi ser at jobbveksten tiltar, og at den særlig øker i privat sektor.

Jonas Gahr Støre har flere ganger hevdet at «norsk økonomi er i krise». Det er han rimelig alene om. Tvert imot er det grunn til forsiktig optimisme når man ser den økonomiske utviklingen. NAVs tall for januar viste en nedgang i ledigheten sammenlignet med i fjor, også her i Østfold. Nordea melder at det går oppover med norsk økonomi.

Vi har fortsatt utfordringer i økonomien. En for stor andel nordmenn står ikke i arbeid. Veksten i økonomien er ikke tilfredsstillende. Kort sagt kjører norsk økonomi litt i motbakke. Høyre vil jobbe for at det skapes flere lønnsomme arbeidsplasser fremover. Vi gambler ikke på at det skjer ved at oljeprisen skal tilbake til gamle høyder, vi vil i stedet ta Norge gjennom omstillingen.