Gjør sannheten vondt, Vedum?

I et innlegg i avisen skriver Senterpartiets partileder at undertegnede har gått hardt til angrep mot Senterpartiet i et innlegg om politiet. Feil. Jeg bare fortalte sannheten om Senterpartiets justispolitikk.

Senterpartiet har denne våren lyktes med å vinne velgere på sin motstand mot endringer. Det de glemmer å fortelle oss er at denne motstanden mot endringer faktisk går på sikkerheten løs. Forrige gang norsk politi var gjennom en reform, var på 50-tallet. Siden da har kriminalitetsbildet endret seg betraktelig. Forrige ukes data-angrep illustrerer dette på en svært god måte.

 

Flere ikke færre

Trygve Slagsvold Vedum har helt rett på en ting. Vi har foreslått å legge ned 126 lensmannskontorer. Under 3 % av disse lensmannskontorene hadde åpent lenger enn til kl 16.00. Mange hadde bare åpent tirsdager mellom 10.00 og 14.00. Et tomt lensmannskontor fredag kveld gir falsk trygghet, Vedum. Det som er viktigst for responstiden er avstanden mellom den operative politipatruljen og stedet der en hendelse skjer, ikke kontoret i seg selv. Vi har gått fra et politi på kontor, til et politi på hjul. Det gjør Øst tryggere!

Det Vedum heller ikke sier noe om er de 1300 nye politifolka vi har fått i gatene gjennom reformen. Politifolk som ikke skal sitte på kontor, men i bilene sine og være klare for å beskytte kriker og kroker i Østfold. Nærmere kriminaliteten. Når du og jeg trenger hjelp. I dag kommer politiet raskere frem enn før, det har vi tall på. For Senterpartiet derimot er det viktigere med et passkontor enn at politiet kommer raskere frem når du og jeg trenger hjelp.

 

Bedre politi

Ikke bare har politiet fått flere politifolk. Nei, politiet styrker seg også. Gjennom større fagmiljøer og mer penger til utstyr jobber politiet bedre enn før. Et eksempel på dette er «Politiarbeid på stedet». Det høres kanskje merkelig ut at det først i de senere årene at politiet har fått Ipad. Men det har blitt mulig gjennom reformens utstyrsløft. Gjennom bedre teknologi etterforsker og løser politiet saker på åstedet fremfor å opprette sak og la det ligge flere uker på politistasjonen. Slik styrkes rettssikkerheten hver eneste dag.

 

AP og SP må avklare

Jeg har enda til gode å se alternativet til Vedum. Hvilke kontorer vil han beholde? Og hvor lange åpningstider vil han ha?

 

Dersom AP og SP vinner valget til høsten får vi en justisminister fra Senterpartiet. Det betyr at Arbeiderpartiet må gi etter og bli med på å reversere en politireform de selv har vært med på å gjennomføre. Jeg forventer at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum før valget presenterer hvilke kontorer de vil ha åpne, og hvilke de vil være med på å stenge.

 

Jeg er stolt av at Øst politidistrikt har fått 153 nye stillinger gjennom politireformen. Og jeg går til valg på at vi skal få enda flere de neste årene. Vil du som Vedum heller ha tomme politikontorer, så må du ikke stemme på meg. Mener du at politi på hjul er bedre enn politi på kontor, da kan du godt stemme Høyre til høsten.