Godt valg Østfold!

11. september et det stortingsvalg. Din stemme avgjør om Erna Solberg får 4 nye år som Norges statsminister.

I valgkampen har du som velger fått høre fra Ap, LO og de andre røde partiene hvor galt det har gått i Norge de siste 4 årene. At ledigheten går opp, sysselsettingen går ned, at klima er forsømt, at elevene «trues» til å være på skolen, at Regjeringen bruker for lite penger og når de kommer da er det for sent, at forsvaret nedprioriteres, osv. Sist hørte vi også at Norge, altså du og jeg, er blitt et kaldere samfunn med Erna Solberg i ledelsen.

Når en fakta-sjekker påstandene, så ser en at ledigheten går ned 9 mnd. på rad og er på 2,7%. I Østfold er den på 3%, lavere enn ved forrige stortingsvalg da den var 3,7%. Optimismen er tilbake i norsk økonomi, veksten går opp og flere kommer i arbeid. Det betyr mer velferd og trygghet for hus og hjem. Andelen nordmenn på helserelaterte ytelser er redusert under denne regjeringen fra 18,2 til 17,8%. Det betyr at flere får mulighet til å bidra til storsamfunnet samtidig som at en får den hjelpen man trenger når det er behov for det. Høyre ønsker å inkludere enda flere i arbeidsmarkedet, derfor varsler statsministeren at vi vil ytterligere trappe opp arbeidslinjen og stille krav om aktivitet når man mottar ytelser.

Høyre i regjering gir mulighet til økt bruk av midlertidig lønnstilskudd. Det betyr at bedrifter kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom med hull i CV-en og som sliter med å komme i jobb.

Noe av det første H gjorde da vi kom i regjering var å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistent(BPA) for personer med nedsatt funksjonsevne. Det betyr at en kan få hjelp til å ha et sosialt liv når en selv ønsker det, ikke når det offentlige har tid. Vi har lovfestet rett til sykehjemsplass, slik at dine gamle får plass når behovet er der, ikke når kommunen sier de har ledig plass. Høyre har også gått i bresjen for «samboergaranti» som betyr at eldre par skal kunne bo sammen på institusjon selv om bare en har vedtak om langtidsopphold. Å leve sammen i gode og onde dager får mening, og når livets vanskeligheter ikke har klart å skille folk fra hverandre, da skal ikke det offentlige gjøre det med et pennestrøk. Vi har sørget for flere helsesøstre, redusert ventetiden for ruspasienter, kortet ventetiden på sykehus og innført pakkeforløp for kreft.

Vi har innført gratis kjernetid i barnehagen for alle 3-5.åringer fra familier med lav inntekt og vi satser på å rekruttere flere barnehagelærere – fordi vi vet at en god og trygg barndom starter tidlig. H har sørget for økt tilstedeværelse i klasserommet ved å redusere fraværsgrensen, flere lærere til 1.-4.trinn og midler til videreutdanning av tusenvis av lærere. Vi satser på skole og vi mener at det skal ikke ha noe å si hvilken klasse eleven går i, hvor en bor eller hvem foreldrene er for å oppfylle egne drømmer. For H er yrkesutdanning like viktig som universitetsutdanning og mesterbrev er like bra som master. Derfor prioriterer vi yrkesfag gjennom å øke lærlingtilskuddet, åpner for private yrkesfagskoler og vil ha en kvalitetsløft for fagskolene.

Det er summen av de store og små men viktige grepene som skaper et samfunn med muligheter for alle og som ligger til grunn for Høyres politikk. Disse grepene gir bedre velferd for deg, din familie og det norske samfunn. De som trenger dette er de som har minst. Høyres politikk er med på å skape et varmere samfunn, selv om våre politiske motstandere prøver å gi inntrykk av det motsatte.