Grunn til forsiktig optimisme

Høyre gir seg ikke før norsk økonomi er helt friskmeldt, men la en ting være klart: Vi sier nei til Arbeiderpartiets forslag om 10 milliarder i økte skatter for arbeidstakere og arbeidsgivere.


Det vil bidra til å forlenge nedturen, og er motsatt oppskrift av hva bedriftene som sliter nå trenger. 

Ledigheten kan være på vei ned. Økonomer og bedrifter melder nå om forsiktig optimisme, skal vi tro Norges Bank.

Denne uken har det kommet flere positive meldinger om norsk økonomi. For første gang siden oljeprisen ble halvert, planlegger arbeidsgiverne nå å ansette flere. Det kom frem i Manpowers ferske arbeidsmarkedsbarometer.

”Undersøkelsen viser tegn til at finanspolitikken virker og at optimismen er et resultat av tiltakene satt i gang mot oljenedturen. Selv om det er en holdningsundersøkelse, kan funnene være et tegn på at bunnen er nådd og at nedgangen er over”. Det sa tidligere SV-politiker og sjeføkonom Roger Bjørnstad, da han kommenterte tallene.

Ledigheten er allerede lav i 12 av 19 fylker. Østfold er blant disse.
Turistnæringen melder om en rekordgod sommersesong, og venter sterk vekst fremover. Oppdrettsnæringen har lagt bak seg det beste året noen sinne. Og norsk økonomi som helhet vokste med 0,4 prosent i andre kvartal.

Også på Sør- og Vestlandet meldes det denne uken om at bunnen kan være nådd, og at det er tegn til oppgang. Høyre ønsker å bidra til veksten. Derfor legger vi til rette for ny aktivitet, gjennom å gi olje- og gassnæringen nye områder å lete på. Dette var blant grunnene til at oljenestoren Ståle Kyllingstad mente at optimismen er tilbake i oljebransjen.

Alt dette er positive signaler som Arbeiderpartiet bevisst velger å overse. Det ser seg mest tjent med å svartmale situasjonen.

I Høyre er vi mest opptatt av å få ledigheten ned, og skape ny vekst og optimisme i Norge. Det er derfor vi bevilget fem milliarder kroner til en tiltakspakke målrettet mot de områdene hvor ledigheten er størst. Skoler og sykehjem pusses opp, bygging av veier og jernbane fremskyndes og nye jobber skapes

Like viktig er det å styrke den langsiktige vekstkraften til norsk økonomi. Derfor har Høyre brukt de store pengene på det som betyr mest: investeringer i kunnskap, samferdsel, forskning, innovasjon og vekstfremmende skattelettelser:

• Samferdselsbudsjettet er økt med 50 prosent på tre år. Det har gitt stor aktivitet i byggenæringen, samtidig som næringsliv og pendlere får en bedre hverdag. 
• Satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon er økt med 2,4 milliarder. Det bidrar til at skapes nye lønnsomme jobber i privat sektor.
• Og vi har senket skatter og avgifter med 18,4 milliarder kroner.

Kanskje dette er grunnen til at NHOs medlemsbedrifter sier de er fornøyd med regjeringens økonomiske politikk? Et klart flertall mener at det har blitt lettere å være arbeidsgiver. Bedriftene påpeker at et redusert skattetrykk fører til økte investeringer, som igjen trygger arbeidsplassene.

Fortsatt trengs viktige satsinger - og fast politikk slik at bedrifter tør satse og fortsette å sikre flere arbeidsplasser.

Ingjerd Schou, Høyre, Stortinget.