Høyre er idrettspartiet

Idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god folkehelse, deltagelse og inkludering. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse og frivillig innsats.

Arbeiderpartiets Zaineb Al-Samarai kommer i et innlegg med feilaktige påstander om Høyres idrettspolitikk. Vi blir beskyldt for å ikke jobbe mot spillekasje til ulovlige spillselskaper og at vi jobber for å gi Norsk Tipping konkurranse. Dette stemmer simpelthen ikke. I regjering la vi nettopp frem en omfattende spillmelding som både anbefalte tiltak for å forhindre ulovlig spillreklame på nett, en mer rettferdig fordeling av spillmidlene, og videreføring av enerettsmodellen. 
 
Høyre respekterer frivillige organisasjoners uavhengighet, og anerkjenner det verdifulle arbeidet de som uavhengige organisasjoner tilfører fellesskapet. Høyre vil bygge opp under det frivillige arbeidet og sikre gode rammevilkår for idretten. Gjennom deltagelse i idrett, friluftsliv og annen frivillighet skapes engasjement, integrering og styrking av det lokale demokratiet. Idrett, friluftsliv og annen frivillighet gir positive opplevelser og bidrar til å forbedre folkehelsen.
 
- Som leder av Høyres idrettsutvalg er jeg stolt av samarbeidet vi har hatt med idretts-Norge det siste året. Vi har lyttet til idretten og vi er opptatt av å legge til rette for en uavhengig idrett med fokus på åpenhet i bevilgninger og organisering av idretten. Vi er partiet som hele tiden løfter idrettsdebatten og bidrar til bedring av idrettens rammevilkår. Noe av det Høyre kan love idretten er;

Gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten.
Sikre gode og forutsigbare ordninger med momskompensasjon for frivillige organisasjoner.
At en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og ikke til administrasjon.
Utvide Lotteritilsynets hjemler for å kunne forfølge brudd på markedsføringsbestemmelsene.
Beholde enerettsmodellen for pengespill.
 
Vi i Høyre deler Zaineb Al-Samarais engasjement for idretten, og vi skal gjerne diskutere på politikk. Men å komme med feilaktige beskyldninger tjener ikke debatten – og i hvert fall ikke idretten.