Høyre satser på gründere

Å ha en jobb å gå til gjør at vi kan ta vare på oss selv, skape oss et hjem og sikre barna våre muligheter i livet. Arbeidsinnsatsen bidrar til å finansiere fellesgodene i samfunnet. Arbeid gir oss frihet til å velge og mulighet til å bruke våre evner. Arbeid skaper fellesskap, og er en viktig sosial arena. Arbeidsplasser er den viktigste velferden et land kan ha for sine innbyggere.

For Høyre er det viktig at vi trygger de arbeidsplassene vi har og legger til rette for å skape nye. Vårt næringsliv skal ligge i front på forskning, være først til å ta i bruk ny teknologi og skape nye spennende kompetansejobber. Gjennom bl.a. SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. Dette gjør det enklere for gründere og arbeidsfolk å få omsatt gode ideer til flere lønnsomme jobber. Dynatec Enginering AS i Askim, Olimb Group i Råde, Hvaler kommune, eSmart Systems AS og Norske Skog Saubrugs i Halden, Hydrolift AS Fredrikstad og Boregaard AS i Sarpsborg er noen av bedriftene som i 2016 fikk millionstøtte for sine prosjekter fra både Enova, Innovasjon Norge og SkatteFunn.

Vi skal ikke bare vise til hva vi har levert, men vi vil også vise hvordan vi vil satse på gründere i fremtiden. Pensjonsordningene for gründere og selvstendig næringsdrivende er for dårlige. Vi ser ingen grunn til denne forskjellsbehandlingen mellom ordinære arbeidstakere og de som driver egen virksomhet i dagens ordninger. Etter dagens ordning kan gründere og selvstendig næringsdrivende kun spare 4% i pensjon med skattefradrag, og ikke 7% slik ansatte i bedrifter får. Derfor foreslo Høyrekvinnene på landsmøtet og fikk gjennomslag for å gi selvstendig næringsdrivende betydelig bedre muligheter til pensjonssparing og på linje med andre arbeidstagere.

Vi går til valg på å styrke entreprenørskapsprogrammer og integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet, med mål om at flere starter egen bedrift. Entreprenørskap skal inn som valgfag i skolen. Vi vil gjennomgå rettighetene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet og heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter samt å forenkle overgangen til fast virksomhet/bedrift.

Vi vil også gjennom skattesystemet motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper. Det innebærer også at vi vil legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift blant annet ved å endre reglene for opsjonsbeskatning. H vil videreføre SkatteFunn og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen og legge til rette for at veien fra idé til bedrift blir kortere.

Vi vil også styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling av kjøp i aksjer i ens egen bedrift. På Høyres landsmøte vedtok vi også å redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt å øke bunnfradraget og på sikt fjerne formueskatten.

Vi må heie frem de som skaper de nye jobbene og som skaper arbeidsplasser. Det er først når vi har mange arbeidsgivere at arbeidstakerne kan velge hvem de vil selge arbeidskraften sin til og på hvilke vilkår.

Nå står valget mellom en Høyre-ledet regjering som vil skape mer, og en Ap styrt regjering som vil skatte mer. Løsningen på de utfordringene vi står overfor er ikke økte skatter på norske jobber. Det Norge trenger er flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere jobber som lever av statsbudsjettet.

Tenk på det når du leverer din stemmeseddel til høsten!