Høyre styrker fagskolene - svar til Sønsterud/Ap

Fagskolene er  et viktig del av utdanningsløpet. Mesterbrev er like viktig som mastergrad.

Jeg kan gjerne være enig med Sønsterud i at den rødgrønne regjeringen fikk utarbeidet en tilstandsrapport om fagskoleutdanning. Men det er like fullt et faktum at det er dagens regjering som la frem en stortingsmelding om fagskoleutdanning med nærmere 50 tiltak. Det er 50 tiltak som vil bidra til å gjøre fagskoleutdanningene enda bedre enn de er i dag. 

Med fagskolemeldingen er første skritt mot å anerkjenne erfaringsbasert kompetanse som likeverdig akademisk tatt. For å kunne dra nytte av alt potensial som ligger i fagskolene er vi også helt avhengig av at det regionale næringslivet engasjerer seg fagskoleutdanningen. Et samspill mellom fagskolene og det regionale næringslivet vil sikre at satsingsområdene til fagskoleutdanningene er relevante og arbeidsrettet. Dette håper jeg vi skal få til i Østfold.  

Jeg synes det er positivt at politikere fra flere partier er opptatt av å synliggjøre fagskolene. Men noen av oss handler når vi har muligheten til det. Høyre er på lag med fagskolene.