Høyre vil ha attraktive fagskoler

Regjeringen har lagt et nytt kapittel til utdanningshistorien i Norge ved å legge frem en egen stortingsmelding om fagskolene.

Med dette legger vi til rette for at Norge nå endelig får muligheten til å utvikle et høyere yrkesfaglig utdanningstilbud på fagskolenes egne premisser. Det faller åpenbart Tone Merete Sønsterud fra Arbeiderpartiet tungt for brystet at det er en Høyreledet regjering som har tatt disse offensive grepene for fagskolene.

 

De siste årene har vi hatt en formidabel økning i antall studenter ved universitetene og høyskolene. Samtidig har vi langt på vei oversett potensialet som ligger i yrkesfag og yrkesfaglige utdanninger. Det har regjering gjort noe med, først med å gjennomføre et Yrkesfagløft, så med å legge frem en stortingsmelding om fagskoleutdanning. I meldingen la regjeringen frem nær 50 tiltak for å styrke fagskolenes status i utdanningsløpet.  Det er et bredt sett av tiltak, fra ny tilskuddsordning, bedre overgangsordninger til universitets- og høyskoleutdanning til tiltak for kvalitetsutvikling.

 

Norge har en industri og et arbeidsliv som er i sterk endring. Da trenger vi fagarbeidere som både er lærevillige og omstillingsdyktige. Vi trenger flinke fagfolk med praktisk og nødvendig kompetanse som kan være med på å bygge norsk industri og næringsliv i årene fremover. 

 

Fagskolemeldingen regjeringen la frem skal gjøre fagskolene mer attraktive for studenter som et fullverdig yrkesrettet alternativ til høyskoler og universiteter. Høyre fører en politikk som bygger et bredere og bedre utdanningssystem som gir muligheter for faglig påfyll for flere. 

 

Arbeiderpartiet snakket om fagskolene da de satt i regjering, Høyre satser på fagskolene. Mesterbrev er tross alt like viktig som mastergrad.