René Rafshol og Tage Pettersen.

Hvor er Gahr Støre og Kristiansen nå?

De som husker noen måneder tilbake husker at AP-lederen og LO-lederen var svært opptatt av arbeidsplasser på Rygge. Den gang var det snakk om arbeidsplasser på den sivile siden av flystripen. Nå står slaget om arbeidsplasser på den militære siden av flyplassen og da har det plutselig blitt en helt annen tone.
LO-lederen har flagget at hun og LO vil kjempe med nebb og klør for Bardufoss, mens AP-lederen har sådd sterkt tvil om hva AP vil mene. Hans egen fylkesleder i Østfold, Stein Erik Lauvås, har bidratt til det samme. Nå er det ikke noe nytt at AP ikke helt vet hva de skal mene, men i denne saken burde det være enkelt – sier Mosseordfører Tage Pettersen (H).

René Rafshol, som er ordfører i Råde og fylkesleder i Østfold Høyre, presiserer at både forsvarssjefen og regjeringen har lagt frem sitt råd som er veldig klart – og helt sammenfallende på dette området: Bell-helikoptrene bør samles på Rygge. Her kan med andre ord AP støtte regjeringen og gjennom det sikre og tilføre nye kompetansearbeidsplasser på Rygge.

Begge Høyreordførerne oppfordrer nå AP i Østfold til å være med på å sikre at et flertall på Stortinget støtter opp om regjeringens langtidsplan. Om ikke hele, så i hvert fall den delen som går på styrking av Rygge. Argumentene er mange og de begge er lite imponert over argumentene fremført i Troms-dokumentet som ble presentert for noen dager siden.

•         Når alt skal samles på samme sted er Rygge eneste realistiske alternativ, fordi det er på Østlandet alle de strategiske responsavdelingene (Beredskapstroppen Oslo og FSK Vealøs utenfor Horten) befinner seg. Det er her myndighetsapparatet, hovedstaden og størstedelen av befolkningen er - og risiko- og trusselnivået derfor høyest.
•         For å opprettholde evnen til beredskap; som inkluderer mye trening, tilstrekkelig høyt antall operative helikoptre, samvirke med responsavdelingene må 720 skv utøkes ved å flytte 339 skv til Rygge. Det vil gi flere flygere, flere skrog og et større teknikerapparat.
•         Når det gjelder helikopterstøtte til Hæren så eksisterer det i praksis heller ikke i dag. Dersom 339 skv har ni skrog kan en regne med at ca seks til enhver tid er operative. Det betyr at 6 maskiner kan fly, og dermed at 48 soldater kan transporteres fra A til B. Det er å betrakte som en tropp.
•         På den annen side er det også slik at selv om helikoptrene flyttes til Rygge så kan de fortsatt brukes i nord når situasjonen krever det, men i daglig tjeneste er de altså i sør. Sammenlignet så er det ikke sannsynlig at FSK skal gjennomføre oppdrag i Østerdalen bare fordi det er der de har hovedbase.
•         Satsning på nordområdene har ingenting med om ni helikoptre blir eller flyttes. Skulle det være et poeng er det fysisk synlig tilstedeværelse med moderne kapasiteter i Finnmarksregionen og havområdet mot Svalbard som er poenget. Ikke Indre Troms med grenselinje til Sverige og Finland.
•         Helikopterbygget på Bardufoss; utnyttes fortsatt til NH90. Vil altså ikke stå tomt og er således ikke en feilinvestering.