Ikke statens skyld at pengene er brukt på noe annet

Rygges ordfører og KS-leder i Østfold Inger-Lise Skartlien klager i Moss Avis sin nød over finansieringen av den nye barnehagereformen. Men har hun så mye å klage over?

Regjeringen og KrF har de siste årene trappet opp midler over statsbudsjettet til barnehagene, men de har ikke vært bundet til dette. Det betyr at lokalpolitikerne har kunnet prioritere midlene til andre formål. Moss er et godt eksempel på en kommune som har prioritert midlene til det de var tiltenkt. Derfor har Moss allerede innfridd både bemanningsnormen og pedagognormen.

Østfoldbenken på Stortinget møtte barnehageeiere fra fylket vårt og Private barnehagers landsforbund for et par uker siden. De fortalte oss at det er store forskjeller mellom kommunenes prioriteringer. De trakk frem Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad som «verstingene». I tillegg vet vi at Rygge bruker lite penger på barnehager.

Derfor blir det litt komisk når Skartlien i sitt innlegg trekker frem de kommunene i fylket som blir hardest rammet av reformen. Det er nemlig akkurat de samme kommunene som barnehageeierne trakk frem. Og da ser vel de fleste at her er det en sammenheng? Skal vi belønne de kommunene som har brukt pengene til andre formål enn tiltenkt? Det betyr i så fall at de kommunene som har prioritert sine barnehager blir straffet. Det synes jeg blir helt feil.

Her ser dere hva de aktuelle kommunene gikk med i overskudd i fjor og hva de mangler for å finansiere den nye barnehagereformen; Rygge gikk 17 mill i overskudd i 2017 og mangler 5 mill til sine barnehager, Fredrikstad gikk 124 mill i overskudd i 2017 og mangler 4 mill til sine barnehager, Sarpsborg gikk 92 mill i overskudd i 2017 og mangler 33 mill til sine barnehager og Rakkestad gikk 27 mill i overskudd i 2017 og mangler 11 mill til sine barnehager.

Jeg synes ikke synd på de kommunene som har prioritert sine penger til noe annet enn barnehager og i tillegg leverer solide regnskapstall. Tross dette har regjeringen og KrF nå lagt 100 mill ekstra i potten. Da er håper at lokalpolitikerne bruker pengene til det de er tiltenkt og ikke klager over reformer som ikke er finansiert fra staten.