Ja til en informativ valgkamp

I september er det stortingsvalg, og Østfold skal velge inn 9 representanter. For at innbyggerne skal kunne gjøre seg opp en mening vil det i de neste månedene drives valgkamp, en valgkamp som skal vise forskjeller mellom partiene og hva de ønsker å gjøre de neste 4 årene.

At noen partier helst vil snakke om dagens politikk er greit. Men jeg er overrasket at Ap-nestor Svein Roald Hansen hevder at dagens regjering driver med ugagn i Østfold. I tillegg tar han all æren for E6, Sykehuset Østfold på Kalnes og Halden fengsel. Å ta ære for prosjekter alle partier har stått sammen om er frekt. La oss fortsatt stå i sammen om de store prosjektene i Østfold, det er da vi lykkes!

Det som er leit, er når man påstår at en regjering driver med ugagn. Har Hansen glemt at dagens regjering sammen med KrF og Venstre reddet Phoenix Haga som ligger i Eidsberg? Rusmisbrukere fortjener verdighet, og viktige behandlingsplasser var på var på vei å bli nedlagt av de rød-grønne. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) sa i 2015 "Regjeringen har vist en handlekraft vi har ventet lenge på".

Har Hansen glemt at han stemte for at Rygge militære skulle være en kompaktbase med 150 militære? Dagens regjering har hindret utflytting av 350 arbeidsplasser og fikk med Ap på å opprettholde det militære fotavtrykket og på sikt øke antall arbeidsplasser.

Regjeringen har sammen med KrF og Venstre i 4 år økt vedlikeholdet på fylkesveier og riksveier i Østfold. I tillegg viser Nasjonal Transportplan at E18 i Akershus forseres, dette er svært viktig for Indre Østfold, er det å gjøre ugagn?

Hva vil Høyre jobbe for i 2017-21? Vi ønsker fortsatt at man tar enkeltmennesket på største alvor. Det betyr at vi ønsker en meningsfull hverdag på sykehjemmene med middag til middagstid, aktiviteter på dagtid og mindre medisinbruk. Fortsatt godt sykehusvesen med pakkeforløp for kreft. At man forenkler byråkratiet og søknader for de som vil bygge eller etablere noe. Satsing på et stort forsvarsavtrykk på Østlandet der Rygge militære blir sentralt. Mer penger til samferdsel og politi. Høyre skal fortsatt være skolepartiet.


Så håper jeg at Østfold Arbeiderparti snart vil fortelle hva de ønsker å gjøre, i stedet for å rakke ned på alle andre.