Ja til Østfold – Ja til Viken – nei til sutring!

Trygve Slagsvold Vedum (SP) bruker store og kraftfulle ord med negativt fortegn når han omtaler Viken fylkeskommune. Det er helt greit å ha forskjellige meninger om en sak, spesielt som stortingsrepresentant. Det skaper gode meningsutvekslinger som kan gi bedre løsninger. En gang må imidlertid argumentasjonen fra et mindretall mot hva Stortinget en gang har vedtatt, ta slutt!

Viken betyr fortsatt et JA til Østfold! Østfold som et sted i Viken vil bestå og tilhørigheten vil ikke svekkes. Mange eksempler fra andre sammenslåinger viser dette. Onsøy, Borge, Torsnes, Varteig og Tune eksisterer fortsatt selv om stedene er en del av felles kommuner i dag.

 

Slagsvold Wedums oppramsing av hva folk flest arbeider med i hverdagen vil  ikke bli borte med ny og større fylkeskommune. Snarere tvert i mot! Tilrettelegging for menneskelig utfoldelse vil være et viktig utgangspunkt for Viken. Bedre samkjøring og større kraft i folkevalgte beslutninger vil skape en livskraftig fylkeskommune. Det er det Senterpartiet m.fl. kjemper mot. Høyre, Krf og Venstre vil satse på å få til en slagkraftig region. ”Viken viser vei!”

 

Slagsvold Wedum spør også om logikken i at Haugastøl og Kornsjø skal tilhøre samme fylke. Jeg spør hvorfor ikke? Det vi vet den nye fylkeskommunen skal ha ansvar for er samferdsel, videregående skoler, kultur og folkehelse. Likhetstrekkene er større enn ulikhetene. Dette vil derfor kunne gi en enklere saksbehandling samtidig som nyansene for spesielle forhold vil kunne ivaretas.

 

Tidligere sammenslåinger er lite nevnt som eksempler for å vise resultater etter noen år. Fredrikstad- og Sarpsborgområdet bestod tidligere av 9 kommuner. Motstanden spesielt i Fredrikstad var enorm med folkeavstemninger som viste stor motstand i befolkningen og til og med et nei til storkommune parti ble stiftet. Omorganiseringen tok tid, men det er vel neppe noen i dag som kan tenke seg tilbake til de gamle kommunene som hver for seg skulle drive sine egne kommuner.

 

Oppbyggingen og tilpasningen av den nye fylkeskommunen  vil ta tid. Dette skal skje med folkevalgte som beslutningstagere over mange flere og betydelig oppgaver. Dette er ikke sentralisering, men desentralisering i forhold til mange oppgaver som besluttes av byråkratiet sentralt plassert et sted i Norge, de fleste i Oslo.

 

Motstanderne, dvs mindretallet ved to avstemninger i Stortinget,  snakker om tvangssammenslutning. Alle har fått sagt sitt som har en mening om regionreformen via høringsrunder og annen folkeopplysning. Stortinget har  vedtatt regionreformen to ganger. Det strider mot alle ideer om vår form for demokrati at mindretallet kaller et nederlag for tvang. Stortinget er tross alt vårt desidert høyeste folkevalgte beslutningsorgan. Det setter nærmest vårt demokratiske system i spill om sivil ulydighet og tvang skal få grobunn i vårt demokrati. Det er Norge ikke tjent med!

 

Tor Prøitz

Fylkestingspolitiker

for Høyre og 1.varamann til fellesnemden