Jobbskifte etter fylte 60 år? Ja takk!

I Norge er 45-55 åringer bekymret for å bli tvunget til å forlate arbeidslivet tidlig viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Statens seniorråd. 

Flere har personlige erfaringer med å bli ekskludert fra arbeidslivet som jobbsøker i voksen alder. På grunn av dette er det store barrierer mot å skifte jobb, selv om man vil trives bedre med å gjøre noe annet og på den måten kunne vært en ressurs lenger.

Problemet er etter mitt syn ikke at seniorer byttes ut med nyansatte dersom raske samfunnsendringer gjør at bedriften har behov for ny kompetanse. Problemet oppstår fordi den tradisjonelle holdningen synes å være at siste delen av arbeidslivet må foregå på samme arbeidssted som årene før og at arbeidstakere som nærmer seg 60 år derfor forlater arbeidslivet for godt.

Eldre arbeidstakere er ikke en homogen gruppe, kanskje er det til og med større ulikheter i denne gruppen enn i befolkningen for øvrig. Noen ønsker ikke å jobbe etter 67 år. For andre tar livet en tragisk vending dersom de må slutte å jobbe. De vil gjerne bidra til fellesskapet som tidligere, opprettholde en stabil inntekt, fortsette å bruke hjernen og holde seg friske mentalt, viser nevnte undersøkelse. For denne gruppen er ikke det gode liv et fravær av plikter og deltakelse.

Ironisk nok får velferdsstaten problemer med bærekraften hvis for mange legger opp til å leve som pensjonister fra de er i sekstiårene, ikke minst fordi vi gledelig nok lever lenger enn tidligere generasjoner. En fordomsfri diskusjon om hva det er som står i veien for 60-åringene på arbeidsmarkedet må derfor hilses velkommen slik Unge Høyre inviterer til.

 

Gretha Thuen

Politisk nestleder Østfold Høyre