Julehilsen fra Ingjerd Schou

Kjære Høyre-tillitsvalgte og våre velgere!

2 på Stortinget fra Østfold Høyre er bra – og arbeidet har startet i komiteene. En ny stortingsperiode er i gang og den borgerlige blokken har fått fornyet tillit. Allikevel er det politiske landskapet endret.

Vi er i gang med å innfri det som er vår velgerkontrakt; valgprogrammet for 2017 - 2021. Det forholder seg til hele det politiske saksfeltet.

 

Det til tross – flertallet på Stortinget inkludert regjeringspartiene har fått i havn et statsbudsjett. 99 % av sakene har gått i vår favør og det går godt i landet og i Østfold. Arbeidsledigheten faller og veksten i økonomien er i jevn bedring.

 

Foruten flere statlige arbeidsplasser til Østfold, sikret flertall for landmaktstudien og Bell-helikoptre til Rygge, kan det være verdt å nevne stikkordsmessig saker som er levert fra regjeringen og behandlet i Stortinget høsten 2017. Saker som er viktige for Østfold:

 • Nulltoleranse mot mobbing lovfestes.
 • Bompengereform.
 • Kjøper tre nye politihelikoptre.
 • Vedtatt reguleringsplan for nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud.
 • Forslag om aktivisering av asylsøkere gjennom arbeid.
 • Lagt frem strategi om god psykisk helse.
 • Raskere vurdering av nye legemidler ved alvorlig sykdom.
 • Satt ned ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen.
 • Digital strategi for skolen og for høyere utdannelse.
 • Ny «grunnlov» for skolen.
 • Arbeidsretting av AAP (Arbeidsavklaringspenger).
 • Ny eksportstrategi.
 • Ja til utbygging av E-18 i Akershus.
 • Ny Cyberstrategi.
 • Pilot med primærhelseteam.
 • Juryordningen avskaffes.
 • Karakterkrav til sykepleierutdannelsen.
 • F-35 på norsk jord (vi har fulgt opp satsingen i budsjettene og LTP).
 • Forbud mot barneekteskap.
 • Og ikke å forglemme de enkeltsatsninger som kommer til å prege Østfold-samfunnet som følge av statsbudsjettet for 2018.

 

4 år går fort. Det er bare å fortsette arbeidet.

 

Takk til alle som har deltatt med besøk, henvendelser, bidrag og samtaler om dette og hint! Refleksjoner og motsyn er det verdt å lytte til. Både fordi de kan være verdifulle – og ikke minst fordi de ikke kommer så ofte!

 

Takk for samarbeidet og arbeidet for Høyre i samspill mellom kommune, fylke og storting.

 

Riktig Glad julehøytid og alt det beste for 2018!


Bildet: Juletreet i Stortingets vandrehall kommer fra min hjemkommune Spydeberg, her er Østfold Høyres to stortingsrepresentanter, Tage Pettersen og meg selv.