Kandidatliste til stortingsvalget 2017

Østfold Høyres nominasjonskomité har nå ferdigstilt kandidatoversikten for stortingsvalglisten 2017.

Siden april har lokalforeninger og enkeltpersoner vært oppfordret til å sende inn kandidatforslag, og resultatet av dette arbeidet er nå en alfabetisk liste med 33 navn.

Innen 15. september skal alle lokalforeninger avholde lokalt nominasjonsmøte for sine medlemmer hvor de rangerer kandidatene. Deretter legger Østfold Høyres nominasjonskomité frem sitt endelige listeforslag innen 1. november. 

Østfold Høyres nominasjonsmøte avholdes 22. november, og nominasjonskomiteen ledes av Ann-Hege Indrevoll.

Innkomne kandidatforslag, alfabetisk oversikt:

Navn:

Kommune:

Apenes, Inger Christine

F. 1949

Fredrikstad

Ballovarre, Kim-Erik

F. 1977

Hvaler

Damsleth, Tone Anette

F. 1971

Sarpsborg

Edquist, Thor

F. 1954

Halden

Eide, Grethe

F. 1938

Fredrikstad

Fløgstad, Harald

F. 1974

Rygge

Frøberg, Marthe Key

F. 1992

Fredrikstad

Gravnås, Hilde

F. 1980

Råde

Grundekjøn, Rune

F. 1959

Fredrikstad

Gåsvatn, Monica

F. 1968

Sarpsborg

Hannaas, Hans Petter

F. 1987

Aremark

Hollen, Marita

F. 1962

Fredrikstad

Holm, Fredrik

F. 1985

Halden

Hveding, Else-Kathrine

F. 1938

Halden

Hæhre, Arne

F. 1956

Sarpsborg

Høstmark, Sverre

F. 1952

Moss

Johansen, Roald

F. 1944

Fredrikstad

Kildedal, Marit

F. 1965

Sarpsborg

Kristiansen, Rolf-Jonas Ringen

F. 1995

Fredrikstad/

Unge Høyre

Kuran, Peter

F. 1953

Fredrikstad

Lund, Bjørg

F. 1968

Halden

Malmstrøm, Tale Marie Haug

F. 1997

Fredrikstad

Pettersen, Tage

F. 1972

Moss

Rundblad, Sissel

F. 1957

Moss

Rønneberg, Harald

F. 1950

Sarpsborg

Schou, Ingjerd

F. 1955

Spydeberg

Shala, Bujar

F. 1982

Sarpsborg

Thuen, Gretha

F. 1954

Fredrikstad

Torsteinson, Terje

F. 1955

Rygge

Unaas, Erik

F. 1959

Eidsberg

Volden, Espen

F. 1993

Eidsberg

Westin, Stian Bjerkebakke

F. 1990

Fredrikstad

Øverby, Erlend

F. 1966

Fredrikstad