KIAS AS tildeles midler til 40 nye deltagere

Ingen skal gå ut på dato har statsminister Erna Solberg uttalt en rekke ganger når hun snakker om sysselsetting. Jeløy-plattformen og partiene Høyre, FrP og Venstre i regjering slår fast at vi må føre en politikk som skaper flere arbeidsplasser og vi må kvalifisere flere til å fylle de nye jobbene.

Her har Kompetanse Norge en viktig oppgave. De forvalter ordningen Kompetansepluss og i dag får bedrifter og kommuner i Østfold over 6,1 millioner kroner til kurs for kompetanseheving. Blant bedriftene som får mest i støtte er Krapfoss industrier AS i Moss. Sammen med AOF Østfold er de tildelt kr 520.000,-

- Norge er i omstilling. Arbeidslivet stiller stadig større krav til at folk som er i arbeid får utviklet kunnskapen og ferdighetene sine. Derfor er det fint at så mange arbeidsgivere får muligheten til å gi opplæring til sine ansatte og jeg er glad for at KIAS nå får mulighet til å kvalifisere 40 nye deltagere sier tidligere Mosseordfører og nå Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

- Mange har nok kjent på: Vil det være behov for meg i fremtidens arbeidsmarked? Som Statsministeren har sagt er det ingen som skal gå ut på dato. Derfor satser denne regjeringen på Kompetansepluss, sier Stortingsrepresentant og leder av arbeides- og sosialkomiteen Erlend Wiborg (FrP).

Sindre W Mork som er Venstres gruppeleder i Moss uttaler at han er glad for at KIAS som har bidratt til at mange har kommet inn i arbeidslivet også blir satset på gjennom denne kompetansepluss-tildelingen.

Litt mer bakgrunn og fakta:

  • Kompetanse Norge som forvalter ordningen har mottatt 1243 søknader til Kompetansepluss. Av disse er 1039 kvalifisert.

  • Siden oppstarten av Kompetansepluss arbeid i 2006 har drøyt 4500 prosjekter mottatt midler gjennom ordningen. Totalt beløp som er tildelt siden 2006 er rundt 1,4 mrd kroner.

  • Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter, og på den måten kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.

  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.