Kommuneøkonomien er bedre nå enn under de rødgrønne

Siri Martinsen som er AP-leder i Fredrikstad og kandidat til Stortinget forsøker seg på en frekkis når hun i ett leserbrev sier Fredrikstad kommune ville hatt bedre økonomi med APs politikk. Utgangspunktet er partiets alternative statsbudsjett.

Det er flere måter vi kan reflektere rundt denne påstanden. For det første så er det umulig å vurdere de totale konsekvensene av deres alternative budsjett. Vi vet for eksempel at AP ville hatt et skattenivå som ligger rundt 20 milliarder høyere enn dagens regjering. Hvilke konsekvenser dette ville hatt for næringslivet, arbeidsplassene og skatteinngangen er det ingen som vet i dag. Men det er ganske åpenbart at sysselsettingsutviklingen og resultatene av oljepris-krisen ville slått negativt ut med deres politikk. Det ville igjen medført til at partiet ville hatt færre kroner til fordeling ute i kommunene. Nå vet vi at vårt reduserte skattenivå totalt sett har gitt flere skattekroner i statskassen til fordeling.

Den andre måten å reflektere på er å se hva AP gjorde da de sist satt i regjering. Da har de ikke mye å skryte av, og ikke noen stor troverdighet i forhold til løftene AP kommer med nå. Kommunenes inntekter har årlig økt fra 1,5 % under de rødgrønne i perioden 2009-2013 til 2,3 % under Høyre/FrP-regjeringen i perioden 2013-2016. Vi må tilbake til 90-tallet for å finne like god kommuneøkonomi som for 2015 og 2016. Tallene ser også gode ut for 2017.

Det manglet ikke på frykt og skremsler før regjeringsskiftet i 2013. Fasiten er nå at kommuneøkonomien er bedre under denne regjeringen enn under den rødgrønne.

I fire av de fem siste årene har Kommune-Norge hatt driftsoverskudd på minst 10 milliarder i året. Alle de negative spådommene har Høyre gjort til skamme. Regjeringen sørger for en kommuneøkonomi som gir lokalpolitikerne gode rammer til å gi innbyggerne gode tjenester. Ser vi på 2016-tallene for noen av Østfoldbyene ser vi at Fredrikstad fikk et overskudd på 150 millioner, Moss 91 millioner og Sarpsborg 122 millioner.

Kommunene er grunnsteinen i velferdssamfunnet vårt. En god og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for at kommunene skal ha mulighet til å gi gode velferdstjenester og skape levende lokalsamfunn i hele landet. 

Kommunene har ansvar for mange av de tjenestene vi alle bruker, som helsestasjon, barnehage, skole og legevakt. Men også spesielle tjenester for noen av våre mest sårbare innbyggere, som barnevern, psykisk helsevern og demente. Norske kommuner kan nå levere enda bedre tjenester over hele landet.

Den elendighetsbeskrivelsen AP og resten av opposisjonen har bedrevet står rett og slett ikke til troende. De har åpenbart glemt ordfører-protestene over stramme kommunebudsjetter da de selv styrte.