Kommuneskremsler gjort til skamme

Høyre/Frp-regjeringen har gjort dystre spådommer til skamme og gitt kommunene mye bedre økonomi enn de rødgrønne.

Det manglet ikke på frykt og skremsler fra den avtroppende regjeringen før regjeringsskiftet i 2013. Fasiten så langt er derimot at kommuneøkonomien har blitt mye bedre med Høyre i regjering.

Norske kommuner har hatt vekst i de frie inntektene på over fire milliarder kroner de to første årene med Høyre i regjering. Det er nesten tre ganger mer enn under de siste årene med rødgrønn regjering.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen fryktet blant annet for kommunene i nord, og uttalte i 2013 at kommunene i Finnmark ville tape 230 millioner kroner med Høyre/Frp i regjering.

Fasiten er derimot det var nedgang for Troms og Finnmark og nullvekst for Nordland i årene 2009-2013 – under vår regjering har det vært meget god vekst.

Et annet eksempel er Østfold. I dette fylket har kommunene hatt 48 prosent større vekst de siste to årene sammenlignet med 2009-2013.

Høyre vet at kommunene er grunnsteinen i velferdssamfunnet vårt. Kommunene har ansvar for de mange tjenestene vi alle bruker, som helsestasjon, barnehage, skole og legevakt. Men også spesielle tjenester for noen av våre mest sårbare innbyggere, som barnevern, psykisk helsevern og demente.

En god og forutsigbar kommuneøkonomi er derfor helt avgjørende for at kommunene skal ha mulighet til å gi gode velferdstjenester og skape levende lokalsamfunn i hele landet.

Rødgrønne skremsler til tross, fasiten er at kommunenes økonomi har blitt bedre med en Høyre/Frp-regjering enn de var i de rødgrønnes tid.