Krever tiltak for å erstatte tapte arbeidsplasser i Østfold

I Østfold Høyre har man fryktet at nedleggelse av flyplassen ville bli konsekvensen av flypassasjeravgiften og har over lengre tid arbeidet med å få fjernet avgiften, samt få på plass tiltak som kan erstatte tapt av arbeidsplasser.
Dette er bakgrunnen for at Rygge Høyre i et samarbeidsmøte på Stortinget mandag la frem forslag om tiltakspakke for Østfold. 

Med 5 – 6 000 arbeidsplasser under landsgjennomsnittet er sysselsettingssituasjonen i Østfold allerede krevende, og nå som 527  personer på Moss Lufthavn Rygge mister sine arbeidsplasser står fylket ovenfor en prekær situasjon. 

- Et samlet Østfold Høyre med våre tre stortingsrepresentanter stiller seg helhjertet bak kravet om tiltakspakken, nå haster det med å sikre videre drift på flyplassen før arbeidsplassene permanent går tapt, sier René Rafshol, fylkesleder i Østfold Høyre. 

Østfold har i realiteten vært gjennom en konstant omstillingsprosess i flere tiår, og mye ligger nå til rette for økt næringsaktivitet i fylket. Et tap av flyplassen i Rygge og med det 1000 arbeidsplasser kan gjøre ubotelig skade for næringsliv og sysselsetning i hele regionen. Tiltakspakken for Østfold må derfor være målrettet for å sikre videre drift på Moss Lufthavn Rygge. 

Østfold Høyre krever: 
• Det settes av midler i revidert nasjonalbudsjett til en målrettet tiltakspakke for Østfold
• Chartertrafikk og tilsvarende relevant flytrafikk flyttes fra Gardermoen til Rygge 
• Rygge og Torp utredes som et reelt klimavennlig alternativ til tredje rullebane på Gardermoen
• Konsekvenser for Forsvaret ved tap av Rygge Sivile Lufthavn utredes
• Tildeling av statlige arbeidsplasser

- På en rekke områder opplever Østfold fylke mange av de samme utfordringer knyttet til sysselsetning, næringsliv og infrastruktur som man normalt forbinder med distrikts-Norge, men uten å bli hensyntatt når Stortinget diskuterer distriktsvirkemidler, sysselsettingstiltak og virkemiddelpakker, sier René Rafshol. Disse midlene havner vanligvis helt andre steder i landet fordi Østfold oppfattes som en del av det sentrale østlandsområdet. 

Både Rygge og Torp er toppmoderne flyplasser som nylig er opprustet med investeringer i milliardklassen. Basert på de mange høringsuttalelser i forbindelse med flypassasjeravgiften, synes det allerede nå klart at en trafikkfordeling mellom Gardermoen, Rygge og Torp vil være et langt bedre klimaalternativ enn bygging av en tredje rullebane nord for Oslo.

- Men for i det hele tatt kunne utrede et slikt alternativ, fordrer det at driften på Rygge opprettholdes og infrastrukturen ivaretas. Derfor må tiltakspakken for Østfold snarest på plass i revidert nasjonalbudsjett, sier René Rafshol.