Kulturdråpen får 500.000 i statsbudsjettet for 2018

I budsjettforliket i Stortinget ble det avsatt 500 000 i budsjettet på justisdepartementets område til Kulturdråpen under posten for innhold i soningen.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen er glad for at Stortinget vil bidra til at innsatte også i fremtiden vil kunne oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

  • Berikelsen som kunst og kultur gir livene våre, vil jeg tro blir enda viktigere med de begrensninger som ligger i soningen. Vi ønsker at de innsatte skal komme ut igjen i samfunnet med en videre horisont og klare til å starte med ny frisk, det kan kulturopplevelser bidra til.

Bakgrunn om Kulturdråpen

  • Kulturdråpen er et fylkesdekkende prosjekt som tilbyr og tilrettelegger for et kontinuerlig kulturtilbud for målgruppen: Mennesker under opphold på rusinstitusjoner og dagsentre, i fengsler og ettervern i Østfold.

  • Kulturdråpen jobber etter samme prinsipp og modell som Den kulturelle skolesekken. Kulturdråpen medvirker dermed til at målgruppen får kontinuerlige, profesjonelle kunst- og kulturtilbud.

  • Kulturdråpen er samlokalisert med Østfold Kulturutvikling og inngår nå i organisasjonens turnèstab.

Kulturdråpen ble startet i 2009 med midler fra Helsedirektoratet. I 2011 vedtok Østfold fylkeskommune å delfinansiere prosjektlederstilling over tre år med virkning fra 2012. I 2014 ble prosjektet tildelt midler fra både Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen.