Landbruksoptimismen er tilbake

Østfold Bondelags leder Svend Arild Uvaag kommenterer i mediene mitt innlegg. Det bærer for langt å gjenta mye, men jammen må jeg si at Uvaag her ikke ser skogen for bare trær.

Man kan jo undres over hvorfor det alltid skal jamres fra bondeorganisasjonshold mot denne regjeringen, når politikken gir resultater som gjør at de fleste pilene har snudd og nå peker i riktig retning.

Ta for eksempel rekruttering. Her viser Uvaag til at gjennomsnittsalderen for Østfold-bonden har økt og peker på viktige elementer for rekruttering, men glemmer tilsynelatende at inntektsutviklingen i landbruket de siste tre årene har vært formidabel og langt høyere enn andre grupper i samfunnet og at investeringslysten er stigende godt hjulpet av økningen i investeringstilskuddene.

Politikken gir resultater. Blant annet ser vi at ungdom nå søker til landbruksutdanning som aldri før, opp 20 prosent mot en nedgang under de rødgrønne. Det er et tydelig tegn på at vi har skapt ny optimisme i landbruket, det klarte aldri den forrige regjeringen.

Det underlige er at Uvaag skylder på været for det som går godt og på regjeringen for det som går dårlig – om bare verden også hadde vært så enkel.

Så får bondelaget og andre stå for retorikken. Resultater er viktigere enn retorikken. Og at vi opp til flere ganger må angripes for det gode været – ja ja, det kan vi alltids like!