Lær mer med flere lærere i Østfold

Regjeringen har sammen med KrF og Venstre bevilget betydelige midler til flere lærere på 1.-4. trinn. Denne uken sendte kunnskapsdepartementet ut fordelingen av midlene som ble lagt til i budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017, det nyter Østfold-skolene godt av.


Høyre, Frp, KrF og Venstre bevilger 25 millioner kroner til flere lærerstillinger i fylket vårt. Med disse midlene får kommunene våre mulighet til å ansette enda flere lærere på 1.-4. trinn.


Tidlig innsats er avgjørende for at flere elever skal lære mer, og at færre skal falle fra. Derfor satser samarbeids partiene målrettet på tidlig innsats.


Å lykkes på skolen er viktig for elevenes mestringsfølelse, og å skape en skole hvor elevene trives og lærer mer er noe av det viktigste vi som skolepolitikere gjør. Det er avgjørende at elever får hjelp til å mestre skolen så tidlig som mulig, det øker også sjansene for at elevene skal klare seg godt resten av skoleløpet. På skolene i alle kommunene i Østfold. Politikk betyr noe for den enkelte i hverdagen. Denne gang er det for alle de som trenger enda flere dyktige lærere. Slik at lese og regnekoden kan knekkes og kunnskap tilegnes.

 

Her er fordelingen av den nye tildelingen i 2017 for Østfold.  

 

Kommune

Økt lærertetthet 1.-4. trinn: fordeling 2017

Økt lærertetthet: årsverk

0101 Halden

                                 2 600 365

                                                                3,6

0104 Moss

                                 2 686 259

                                                                3,7

0105 Sarpsborg

                                 4 810 262

                                                                6,7

0106 Fredrikstad

                                 6 764 046

                                                                9,4

0111 Hvaler

                                     366 787

                                                                0,5

0118 Aremark

                                     150 406

                                                                0,2

0119 Marker

                                     301 294

                                                                0,4

0121 Rømskog

                                       73 368

                                                                0,1

0122 Trøgstad

                                     471 868

                                                                0,7

0123 Spydeberg

                                     531 583

                                                                0,7

0124 Askim

                                 1 394 307

                                                                1,9

0125 Eidsberg

                                 1 026 809

                                                                1,4

0127 Skiptvet

                                     384 989

                                                                0,5

0128 Rakkestad

                                     725 735

                                                                1,0

0135 Råde

                                     634 550

                                                                0,9

0136 Rygge

                                 1 341 143

                                                                1,9

0137 Våler

                                     525 662

                                                                0,7

0138 Hobøl

                                     471 407

                                                                0,7