Lauvås gjentar usannheter. Stadig vekk.

Slik er det når retorikken blir viktigere enn politikken. Lauvås tegner et feilaktig bilde av Frp/Høyre og regjeringens politikk for jobbskaping og velferd i kommunene.

Han tegner et bilde av at 10 av 18 kommuner i Østfold har fått mindre enn lønns og prisstigning i 2017. Dette stemmer ikke - faktum er at også kommunene i Østfold nyter godt av vår satsing på kommuneøkonomi. 

Kommunenes økonomiske resultater i 2016 ser ut til å være de beste på mange år. Gode overskudd gir kommunene rom til å investere og sikre gode velferdstjenester, og styrke den økonomiske bærekraften i kommunen. Sunn økonomi er viktig og det er gledelig at resultatene fra 2016 ser ut til å bli gode.

Allikevel fortsetter AP`s representant i Østfold Stein Erik Lauvås å snakke usant om kommuneøkonomien nå senest på Kommunenes Sentralforbunds konferanse (KS) før påske og i flere andre kanaler.

Driftsresultatet i kommunesektoren i 2016 forventes å bli over 4 prosent, viser en undersøkelse som KS har gjort.

For kommunene anslås driftsresultatet til i størrelsesorden 4,0-4,2 prosent og for fylkeskommunene til 5,0 prosent. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene, med et anbefalt nivå på 1¾ prosent for kommunene og 4 prosent for fylkeskommunene. Driftsresultatene i 2016 ligger klart over disse nivåene.

I 2015 var driftsresultatene også meget gode, og likevel har tre av fire kommuner styrket resultatene ytterligere i 2016.

Teknisk beregningsutvalg har i forkant av årets første konsultasjonsmøte mellom regjeringen og KS gitt sin vurdering av den økonomiske situasjonen i kommunesektoren.  Driftsresultatene baserer seg på undersøkelsen som KS har gjort i 18 fylkeskommuner og 194 kommuner. Allikevel fortsetter Lauvås å uttale seg usant. Vi skjønner at det er vondt og vanskelig å innrømme at noe går bedre enn da Ap styrte, men for innbyggere og kommuner er dette godt nytt.

Lauvås skryter av Aps forslag til pengebruk til kommunene. Men det eneste vi i egentlig vet om alternativet til Ap er at de har en skatteregning til norske arbeidsplasser – i by og i bygd – i en ukjent milliardklasse. Valget til høsten handler om vi vil ha en politikk som gir flere arbeide som bidrar til statsbudsjettet, enn som lever av statsbudsjettet. Valget står mellom en Høyre / Frp ledet regjering som vil skape mer, og en Ap-regjering som vil skatte mer.

Det er lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser som betaler for vår felles velferd.

Der de rødgrønne gjorde økonomien vår stadig mer oljeavhengig, startet regjeringen en helt nødvendig omstilling for å gi Norge flere ben å stå på. Oljeprisfallet viste hvor rett vi hadde, og hvor feil de rødgrønne tok. Vente-og-se-politikken Ap forfektet da de styrte landet er ikke godt nok.

Derfor forbedrer vi også offentlig sektor. En effektiv og god offentlig sektor er et konkurransefortrinn for næringslivet, den bidrar til trygghet i hverdagen vår, den sørger for omsorg og pleie, og kunnskap i skolen. 

Svartmalingen fra Sp og Ap om Frp og Høyres politikk var feil før valget i 2013, og den er feil i dag.

Faktum er at kommunene sine reelle frie inntekter har økt mer i denne stortingsperioden enn i den forrige. Regjeringen sikrer reell vekst over statsbudsjettet, ekstra skatteinngang hjelper på, og mange kommuner styrer godt innenfor de rammene de har. Kommunal Rapport skrev før jul at «Kommune-Norge er inne i gode tider».

Selv om mye går bra, må kommunene fortsatt gjøre prioriteringer innenfor sine rammer. Men den elendighetsbeskrivelsen Ap og resten av opposisjonen har bedrevet står rett og slett ikke til troende. De har i tillegg glemt ordfører-protestene over stramme kommunebudsjetter da de selv styrte.