Ledigheten i Østfold lavere enn før valget i 2013

Arbeidsledigheten i Østfold fortsetter å falle. Andelen helt ledige i fylket er nå 3 prosent, dette er lavere enn før stortingsvalget for fire år siden da ledigheten var 3,7 prosent.

Optimismen er tilbake i norsk økonomi. I mitt møte med bedrifter er det stadig oftere jeg møter bedriftsledere som planlegger ansettelser eller har gjort det.

Kortreiste arbeidsplasser er gull verdt! Ledigheten fortsetter å gå ned, veksten går opp og flere kommer i arbeid.

Men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å gi de som faller utenfor arbeidsmarkedet en ny sjanse.

Vi må legge til rette for at bedriftene i Østfold kan fortsette veksten slik at de kan skape flere jobber.

Det siste bedriftene i vårt fylke nå trenger er Arbeiderpartiets varslede skatte- og avgiftsøkninger på minst 15 milliarder.

Ledigheten går ned og veksten går opp

Ledigheten falt i august, for 9. måned på rad. I 15 av 19 fylker er ledigheten nå like lav eller lavere enn før valget i 2013.

Nasjonalt er ledigheten nå 2,7 prosent. Det er lavere enn ved utgangen av august 2013 hvor ledigheten var 2,8%.

Bare siden i fjor er antallet varsler om oppsigelser og permitteringer halvert på landsbasis, i følge NAV – fra 29 700 til 14 800.

Det vitner om en økonomi hvor flere kommer i arbeid. Vi er nå over den verste oljekneika, mener statsministeren.

SSB spår videre at sysselsettingsandelen skal øke i 2018, og at ledigheten skal gå ytterligere ned.[1]

De som faller utenfor må få en ny sjanse

Andelen nordmenn på helserelaterte ytelser er redusert under denne regjeringen – fra 18,2 til 17,8 %, men Høyre ønsker å inkludere enda flere i arbeidsmarkedet.

Derfor varsler statsministeren at Høyre ytterligere vil trappe opp arbeidslinjen og stille krav om aktivitet når man mottar trygdeytelser.

Å stille krav er å bry seg og disse 3 konkrete tiltak er sentrale:

Aktivitetsplikt til alle unge sosialhjelpsmottakere under 30 år

Gi yrkesrettet tilbud innen 8 uker til arbeidssøkende ungdom under 30 år som ikke er i jobb, utdanning eller annen aktivitet

Øke bruk av midlertidig lønnstilskudd. Bedrifter kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom som sliter med å komme i jobb.

Høyre vil øke bruken av lønnstilskudd.[1] AKU-ledighet på 4,2 % i 2018, 4,1 % i 2019 og 4,0 % i 2020. Norges Bank anslår 4,1 % neste år 4,0 % i 2019 og 3,8 % i 2020.