Lokale Østfold-tiltak - Klimasats

Nylig kom nyheten om at flere enn 90 kommuner, blant dem mange  i Østfold, nå har fått midler fra Klimasats til lokale klimatiltak, med støtte til alt fra fossilfrie anleggsplasser, elektriske busser og klimahensyn i arealplanlegging.

Støtten vil utløse tiltak for 2-300 millioner kroner i kommuner over hele landet.


Her er oversikten for Østfold:

 

Østfold

Prosjektnavn

 Tilskudd i 1000 kr 

Type tiltak

Eidsberg kommune

Kollektivknutepunkt Mysen

                  250

Kollektiv - bedre rutetilbud

Eidsberg kommune

Sykkel i Mysen

                  300

Sykkel og gange, forprosjekt

Fredrikstad kommune

Klimavennlige menyer i kommunal matservering

                  700

Mat og matsvinn

Halden kommune

Sensorer-redusert transport ved avfallsinnhenting

                  200

Renovasjon

Hvaler kommune

Ladeinfrastruktur på Hvaler 2016-2020

                  280

Lading til tjenestebiler

Moss kommune

Sykkeltiltak i Moss 

                1030

Sykkel og gange, tilrettelegging

Sarpsborg Kommune

Elektriske varebiler for kommunal drift

                  893

Anskaffe utslippsfri varebil

Østfold fylkeskommune

Klima Østfold

                  450

Nettverk

Østfold fylkeskommune

Mobilitetstrategi - miljøvennlige reiser i Østfold

                  750

Reisevaner, flere tiltak i kombinasjon

Østfold Fylkeskommune

Klimasmart landbruk i Østfold

                1075

Landbruk

Østfold fylkeskommune

Merkostnader til prosjektering av massivtre-bygg

                3750

 Klimavennlige bygg 

Østfold fylkeskommune

Test av fossilfrie kjøretøy og maskiner

                5000

Anleggsplass/fossilefrie maskiner

 

Se hele listen over tiltak, sortert fylkesvis, her.

 

I regjeringens budsjettforslag er det for øvrig satt av ca. 100 millioner kroner til Klimasats i 2017. Antatt søknadsfrist for neste utlysning vil være i midten av februar 2017. Mer info om Klimasats er her.