Midlertidige ansettelser – ble det flere av dem?

Nei, slik har de ikke blitt. De siste tallene fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) som ble publisert forrige uke viser at både antallet og andelen midlertidig ansatte i Norge står mer eller mindre på stedet hvil.

Da regjeringen liberaliserte arbeidsmiljøloven i 2015, var protestene tøffe. 1,5 millioner arbeidstakere gikk ut i generalstreik for å protestere, blant annet mot at det ble innført en generell adgang til midlertidige ansettelser.

Resultatet ville bli mer midlertidighet, større usikkerhet på jobb og færre faste ansettelser, var advarslene fra en samlet fagbevegelse.

7,9 prosent av arbeidsstyrken i Norge er nå midlertidig ansatt. Til sammenligning var snittet for 2017 8,4 prosent og i 2016 lå snittet på 8,8 prosent.

Tallene viser at fagbevegelsen og venstresida tok feil da de advarte mot den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i 2015.

Og det er nødvendig med en oppmykning for å gjøre arbeidslivet mer fleksibelt. Midlertidighet er en av flere måter å få erfaringer fra arbeidslivet, samt at enkelte bransjer tidvis trenger denne midlertidigheten. Selv om det er midlertidig stilling er det bedre enn ingen.

All svartmalingen slo ikke til, og det til tross for det største oljeprisfallet på 30 år og økende arbeidsledighet».

En rapport fra forskningsstiftelsen Fafo som ble lagt fram tidligere i april, konkluderer med at man ikke kan si at det er blitt flere midlertidige ansatte siden liberaliseringen av arbeidsmiljøloven. Samtidig sier rapporten at endringene heller ikke har gjort det enklere for de som står utenfor arbeidslivet å få en fot innenfor.

Det er for tidlig å konkludere med at regelverket ikke virker.

Rapporten omtaler 2016-tallene. Da hadde vi fremdeles høy arbeidsledighet, men det var i ferd med å normaliseres. 50.000 hadde nettopp mistet jobben i oljen, og hadde nok kortere vei inn igjen i arbeidslivet enn dem som stod utenfor fra før. Vi ser nok ikke utslagene vi ønsker med en gang, men må være litt tålmodige.

AKU-rapporten viser for øvrig positive sysselsettings- og ledighetstall for det norske arbeidsmarkedet.

Arbeidsledigheten i Norge er nå på 3,9 prosent, en nedgang på 0,1 prosent fra forrige måned. I fjor sommer var ledigheten på 4,2 prosent. Samtidig viser SSB-rapporten at 21.000 flere nordmenn har kommet i arbeid mellom november i fjor og februar i år. Dette er en lenge etterlengtet styrking av sysselsettingen i Norge, som har sunket i mange år på rad.