Millionstøtte til Østfold-bedrifter

18 Østfold-bedrifter får 4,2 mill. kroner til fordeling i år. Pengene går til ansatte i alt fra butikk, helsetjenester og produksjonsbedrifter. Østfold-virksomhetene som får penger spenner vidt. Her er blant annet Grinitun Aktivitets- og Rehabiliteringssenter, Jøtul AS, Fosby Drift AS, og Sarpsborg, Moss, Halden og Rygge kommuner på støttelista.

Midlene er en del av tilskuddsordningen Kompetansepluss (tidligere kalt for Basis Kompetanse i Arbeidslivet - BKA), og skal bidra til at flere voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data. På den måten kan de ta del i videreopplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

For at Norge skal ha et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og for at færrest mulig står utenfor arbeidslivet, er vi helt avhengige av at folk kan utvikle seg samtidig som de er i jobb.

Som tidligere ansatt i personalavdelingen i kommunen, med bl.a. ansvar for gjennomføring av tiltak innenfor BKA har jeg sett hvor viktig det er at voksne får opplæring i grunnleggende ferdigheter for å takle endringene i arbeidslivet og økte krav til kompetanse. Som mangeårig politiker har jeg sett at det er en sammenheng mellom manglende grunnleggende ferdigheter, drop-out problematikk og utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. 

Derfor er det gledelig at så mange arbeidsgivere, både innenfor privat og offentlig sektor benytter seg av disse midlene fra Regjeringen og får muligheten til å gi opplæring til sine ansatte.

Kompetansepluss, som er en del av Regjeringens kompetansepolitiske strategi, er en støtteordning som virker. De siste to årene har Kompetansepluss også omfattet midler til norskopplæring, og 237 av søknadene som er innvilget for 2017 var om midler til opplæring i norsk. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev. Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring. At det i år er kommet inn nesten 1000 søknader viser at mange arbeidsgivere tar kompetansebehovet i virksomheten sin på alvor. 

Ifølge statsminister Erna Solberg er den største verdien vi har kompetansen som sitter i hodene og hendene til folk. Derfor er regjeringens satsing på kompetanse viktig, og jeg er veldig glad for at mange virksomheter i Østfold, både offentlige og private har fått tildelt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss.