Monica Gåsvatns landsmøtetale 2017

Landsmøte,

Vår statsminister sier at den største verdien vi har er kompetansen som sitter i hodene og hendene til folk.


Det har hun helt rett i, for skal vi bevare velferdsstatens bærekraft og gjennomføre det grønne skiftet samtidig som vi opprettholder vår konkurransekraft og produktivitet trenger vi gode fagfolk.

Kunnskap, kompetanse og ny teknologi gir grunnlag for innovasjon og nye løsninger som er avgjørende for å møte de utfordringene vi står foran nasjonalt og globalt.

Derfor er utdanning så avgjørende for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Takket være Høyre har vi klart å få fagskoleutdanningen ut av skyggenes dal og satt det på den politiske dagsordenen. 2015 ble døpt av kunnskapsministeren til Fagskolenes år til stor glede for LO, NHO og fagskoleentusiaster. Det er Høyre som forstår at fagskoleutdanning er «arbeidslivets utdanning», ettersom utdanningstilbudet drives og utvikles i nært samarbeid med arbeidslivet.

Skal vi ha nok og gode fagfolk i fremtiden må vi legge til rette for at fagskolene tilbyr relevant utdanning for et arbeidsliv i endring. De må tilby utdanninger med innhold og læringsarenaer som tilpasses behovene i arbeidslivet lokalt og regionalt.

I tillegg til må vi sørge for at

  • studentene engasjerer seg i faget og lykkes i utdanningen
  • at fagmiljøene har oppdatert og praksisnær fag- og yrkeskompetanse
  • og at fagskolesektoren er godt organisert, med tydelig eierskap og god styring

Landsmøte, klarer vi å gi elever og lærlinger en solid grunnkompetanse for dagens arbeidsliv vil de være godt rustet til å møte fremtidens arbeidsliv.

Norges fremtidige velferd og verdiskapning avhenger av det.