Monica Gåsvatns landsmøteinnlegg om bioteknologi

Landsmøte, 

«Barnets beste» er et begrep som brukes i Barnekonvensjonen.
Rapporter fra praksis viser at det er 4 hovedgrunner til at personer ønsker eggdonasjon: mulighet til å oppleve graviditet, etablere bånd til barnet gjennom svangerskap og fødsel, gi partneren mulighet til å få eget genetisk barn, redusere sjansene for kromosomfeil hos fosteret på grunn av foreldrenes høye alder. Altså utelukkende egeninteresse fra foreldrenes side, og ikke noe som minner om barnets beste. 

Bioteknologirådet og en samlet medisinsk ekspertise sier at det ikke kan settes likhetstegn mellom sæd- og eggdonasjon. Da er det feil å gjøre denne debatten til en likestillingsdebatt. 


Høyre legger til grunn at ingen mennesker skal brukes som middel for andre mennesker. Ved å åpne for eggdonasjon brytes dette prinsippet for å tilfredsstille egne behov. Det er ingen menneskerett å få barn, men det kan virke som at det er et ideal alle skal strebe mot, uansett virkemiddel. Som ufrivillig barnløs kan jeg ikke akseptere at Høyre skulle være med på å stemple meg og andre barnløse som mindreverdige. 

Med stamcelleteknologi har japanske forskere klart å lage nye mus som er i stand til å reprodusere seg selv. Filmstjerner kloner sine kjæledyr. Hvor lang tid tar det før noen ønsker å lage nye mennesker på denne måten? At meningen er god, har aldri vært en tilstrekkelig begrunnelse for det man foretar seg. Det er nok å minne om lobotomisaken, en vitenskapelig nyvinning, som ble iverksatt i beste mening, men som alle i dag ser på som klart uforsvarlig. 


Teknologien og forskningen kjenner ingen grenser og gir uante muligheter. Politikernes oppgave er å veie ulike hensyn mot hverandre, tenke langsiktig og prinsipielt og å sette grenser.


Si nei til eggdonasjon!