Nå lanserer Høyre et løft for yrkesfagene

Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning, og mesterbrev er like bra som mastergrad. Vi har gjort mye, men det må sterkere lut til for å sikre at flere tar yrkesfag. I denne perioden har vi hatt en satsing på yrkesfagene på over en halv milliard kroner.

I neste Stortingsperiode vil Høyre følge opp med både friske midler og nye tiltak. Blant annet vil Høyre ha mer praktisk undervisning, og et nytt fag i ungdomsskolen. Norge trenger 90.000 fagarbeidere i 2035, ifølge SSB.

I 2016 var det om lag 24.000 personer som tok fag- og svennebrev. Østfold tar en god andel av disse, men fortsatt er behovet stort i næringslivet og vi vet at veien inn i arbeidsliv og ut av utenforskap ofte går gjennom yrkesfagene.

Vi er opptatt av at fagutdanningene må bli bedre tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse

Mer relevant innhold, tettere samarbeid med arbeidslivet og styrket finansiering av yrkesfagretningene og lærlingtilskuddet er nødvendige tiltak.

Vi vet at mange av fagutdanningene ikke er godt nok tilpasset arbeidslivets kompetansebehov, og at elever trenger å møte lærefagene/yrkene tidligere i utdanningsløpet.

Vi vet at skolene mangler oppdatert utstyr for å gi relevant opplæring, særlig innen teknologitunge fag som elektro, teknikk og industriell produksjon og bygg- og anleggsfag, der det er utfordringer med utstyr som er dyrt og der teknologien endres raskt.

Derfor lover vi i Høyre at vi skal gi arbeidslivet og partene større innflytelse over innholdet i yrkesfagopplæringen, ha mer praktisk yrkesopplæring, innføre nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag i ungdomsskolen, samt øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene. For alle de handverkere jeg møter i løpet av et år som leverer gode tjenester, er stolte av sitt handverk og viktige for det norske samfunn skal innsatsen økes ytterligere.

Arbeiderpartiet prater vi gjennomfører. De lovet økt lærlingetilskudd i 2005 uten å levere. Hvorfor skal vi tro på dette nå? I 2009 lovet Ap rett til lærlingplass, uten å gjennomføre. Hvorfor skal vi tro på løftene om at alle skal få lærerplass i 2017?