Stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Nesten 13 millioner mer til rusarbeid i Østfold

- I Statsbudsjettet for 2019 settes det av omlag 13 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet i Østfold, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou. Se tallene for din kommune her.

  • Opptrappingsplanen for rusfeltet er regjeringens viktigste satsing og et historisk løft for rusfeltet. Bevilgningen til rusfeltet skal økes med 2,4 mrd. kroner i planperioden (2016-2020). 200 mill. kr av veksten i kommunenes frie inntekter i 2019 er begrunnet med økt innsats på rusfeltet. Nesten 13 av disse går til Østfold.
  • Regjeringen har gjennom flere år sikret kommunene en god og forutsigbar økonomi. Vi har styrket det sosiale sikkerhetsnettet med en stor satsing på rus og psykisk helse. Vårt mål er at flere løftes opp og færre faller utenfor.
  • Flere må få hjelp før de utvikler rusproblemer. Det er også viktig at de som sliter med rus får et godt og veltilpasset behandlingstilbud og at vi hjelper dem med å skaffe bolig, arbeid og aktivitetstilbud. Det er størst behov for å styrke tilbudet i kommunene, derfor er hovedinnsatsen rettet mot kommunene.
  • Opptrappingsplanen for rusfeltet er regjeringens viktigste satsing og et historisk løft for rusfeltet. Bevilgningen til rusfeltet skal økes med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016-2020.
  • Opptrappingsplanen skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet; flere skal få hjelp for sitt rusproblem, hjelpen skal gis tidligere og være tilpasset den enkeltes behov. Brukernes medvirkning står sentralt på både system og individnivå.

0101 Halden

1 316 766

ØSTFOLD

0104 Moss

1 631 465

ØSTFOLD

0105 Sarpsborg

2 577 464

ØSTFOLD

0106 Fredrikstad

3 778 846

ØSTFOLD

0111 Hvaler

137 465

ØSTFOLD

0118 Aremark

40 775

ØSTFOLD

0119 Marker

120 992

ØSTFOLD

0121 Rømskog

19 458

ØSTFOLD

0122 Trøgstad

176 977

ØSTFOLD

0123 Spydeberg

198 582

ØSTFOLD

0124 Askim

800 670

ØSTFOLD

0125 Eidsberg

508 051

ØSTFOLD

0127 Skiptvet

110 735

ØSTFOLD

0128 Rakkestad

320 369

ØSTFOLD

0135 Råde

220 312

ØSTFOLD

0136 Rygge

548 925

ØSTFOLD

0137 Våler

164 470

ØSTFOLD

0138 Hobøl

184 802

ØSTFOLD

SUM Østfold:

12 857 124