Nok en gang svikter Arbeiderpartiet Rygge militære flyplass

Nok en gang ser vi at Arbeiderpartiet svikter Rygge militære flyplass. Nå er vi, og resten av Rygge, lei av APs dobbeltkommunikasjon i denne saken.

Svein Roald Hansen fortsetter Arbeiderpartiets forsøk på å ri to hester og tror at det er beroligende. Han bedyrer at intet er endret i Aps vilje. Fortsatt skal helikoptrene flyttes til Rygge. Men hva ser vi – også være tilstede på Bardufoss. Å forskreve seg er ikke godt!

Har Arbeiderpartiet økt rammene i Langtidsplanen for Forsvaret som nylig ble behandlet? Nei. Tvert imot var Arbeiderpartiet svært opptatt av at rammene skulle ligge fast for landmaktstudien. I debatten om landmaktstudien kunne vi tydelig høre Tove Karoline Knutsen fortelle at det var en gledens dag for Bardufoss. Det kan ikke bety annet enn at det er sorgens dag for Rygge.

Dette er ikke småpenger og kan ikke bare fikses. Arbeiderpartiet og Høyre har samme finansieringsplan. Vi har ikke råd til begge deler. Sier Ap Bardufoss, blir det Bardufoss og ikke Rygge.

Investering i nye helikopter nordpå vil koste minst 6 milliarder kroner som enten vil gå på bekostning av andre kapasiteter i Hæren. Eller er det slik at Arbeiderpartiet legger opp til en underfinansering?

Da er vi alle fall i den situasjon at noe må prioriteres vekk. Dette er lite betryggende for et forsvar som skal gi oss trygghet.

Støre sier i VG at fordelingen skal være 9-9. Svein Roald Hansen prøver seg på en bortforklaring med at Ap skal øke antall mannskap. Hvis fordelingen skal være som den er i dag, Svein Roald Hansen, hvordan er det en styrking av spesialstyrkene her på Rygge? Jeg er skuffet over å se at Østfold-representanten så lett ofrer styrkingen av Rygge for å ta del i Arbeiderpartiets dobbeltspill. Det er komplett umulig å forstå hva de egentlig mener, og Ap sprer usikkerhet og uforutsigbarhet rundt et svært viktig grep for å styrke forsvarsevnen og terrorberedskapen.

Så, hva skaper denne usikkerheten og opplevelsen av at Ap svikter Rygge militære flyplass? Jo, dette: Ap signaliserer at de «garanterer» at helikoptrene blir på Bardufoss – stikk i strid med det de vedtok i langtidsplanen for Forsvaret. Og det er ikke bare vi i Østfold som opplever dette. Moss Avis, Nordlys, NRK Troms – både i nord og sør skrives det om usikkerheten Ap skaper. Høyre mener landets forsvar er for viktig til å drive denne typen dobbeltkommunikasjon om. Siden Svein Roald Hansen ikke evner å gi oss en avklaring må Støre komme på banen. Denne gange uten bortforklaringer. Kommer det flere Bell-helikoptre til Rygge, eller gjør det ikke? Skal Ap kjøpe nye helikoptre, eller skal de ikke? Står de ved langtidsplanen, eller gjør de ikke?

Arbeiderpartiet fremstår ikke lenger som et trygt valg når det kommer til beredskap. Under et år etter det gledelige flertallet om langtidsplanen, vet vi ikke lenger hva slags forsvarspolitikk de går til valg på, og vi vet i alle fall ikke om det blir helikoptre på Rygge med en AP-ledet regjering.