Nominasjonskomiteens innstilling - Østfold Høyres stortingsvalgliste 2017

Her er nominasjonskomiteens listeforslag og uttalelse fra nominasjonskomiteen.

Uttalelse fra nominasjonskomiteen:

"Nominasjonskomiteen har i løpet av de siste månedene arbeidet fram et enstemmig listeforslag til Østfold Høyres nominasjonsmøte 22. november. Vi har lagt stor vekt på prioriteringene fra lokalforeningene. Vi har plukket ut kandidater med bred kompetanse og erfaring fra politikk, frivillighet og arbeidsliv. Det har vært viktig med geografisk spredning og en god fordeling mellom kvinner og menn. Dette har gitt oss et listeforslag med mange dyktige kandidater, flere nye navn og en god alderssammensetning.

Ann-Hege Indrevoll, leder av Østfold Høyres nominasjonskomité."

Nominasjonskomiteens listeforslag:
1: Ingjerd Schou, Spydeberg, 1955
2: Tage Pettersen, Moss, 1972
3: Monica Gåsvatn, Sarpsborg, 1968
4: Thor Edquist, Halden, 1954
5: Rolf-Jonas Ringen Kristiansen, Fredrikstad, 1995
6: Gretha Thuen, Fredrikstad, 1954
7: Erik Unaas, Eidsberg, 1959
8: Hilde Gravnås, Råde, 1980
9: Bujar Shala, Sarpsborg, 1982
10: Sissel Rundblad, Moss, 1957
11: Espen Volden, Eidsberg, 1993
12: Bjørg Lund, Halden, 1968
13: Terje Torsteinsson, Rygge, 1955
14: Tone Damsleth, Sarpsborg, 1971
15: Marthe Key Meyer, Fredrikstad, 1992